Předzahrádka domu jako vizitka

Říká se, že chůze je nej­při­ro­ze­něj­ší pohyb člo­vě­ka. Spousta dok­to­rů dopo­ru­ču­je při redukč­ních die­tách chůzi jako jeden ze způ­sobů sní­že­ní váhy. „Ujděte dese­ti­ti­síc kro­ků den­ně a posta­vu bude­te mít jako lusk.“ hlá­sa­jí člán­ky spor­tov­ních maga­zí­nů. A tak mno­ho mužů i žen vyrá­že­jí o víken­du na pro­cház­ku kolem oko­lí jejich vlast­ní­ho domu a zra­kem ulpí­va­jí na kaž­dém domeč­ku a cha­tič­ce, kte­rý minou. A nejen na něm. Zkoumají plot, ces­tu ke vstup­ním dve­řím lemo­va­nou keři a kvě­ti­na­mi a cel­ko­vě se nechá­va­jí inspi­ro­vat před­za­hrád­ky svých sou­se­dů.
jarní věnec na dveře
Každý se chce chlu­bit krás­nou zahra­dou, pře­krás­ným inte­ri­é­rem a nej­no­věj­ší­mi spo­tře­bi­či v kuchy­ni. Avšak někdy se zapo­me­ne na krá­su a důle­ži­tost před­za­hrád­ky a co může pově­dět o maji­te­lích domu. Její barev­nost a styl uka­zu­je na pova­hu zahrad­ní­ka, kte­rý o ni peču­je.

Tipy a rady- Je dob­ré si dopře­du roz­mys­let, jak pro­stor před domem měl vypa­dat. Určitě dbej­te na jed­no­du­chou údrž­bu a ori­gi­na­li­tu. Vtiskněte tam něco ze sebe. Začněte, jak se říká, od pod­la­hy. V tom­to pří­pa­dě od pří­stu­po­vé ces­ty k domov­ním dve­řím. Může být rov­ná, ale i kli­ka­tá. Volte pev­ný mate­ri­ál, nene­chá­vej­te pou­ze hlí­nu. Usnadní vám to její údrž­bu a nena­ne­se­te si špí­nu do domu. Na záho­ny vol­te trval­ky a celé spek­trum barev. Záplava kvě­tů při­táh­ne pozor­nost a roz­jas­ní celý dům.
schody k domu s květinami
K moder­ním domům lze zvo­lit mís­to kvě­ti­no­vých záho­nů pěk­ně stři­že­né keře a stá­lo­ze­le­né dře­vi­ny. Okna roz­jas­ní hez­ky osá­ze­né truh­lí­ky, dve­ře zase okras­ný věnec při­způ­so­ben roč­ní době. Spousta lidí má rádo i soš­ky v zahra­dách a okras­ná pít­ka a krmít­ka pro zvěř. Zde však pla­tí, že méně je více. Zakomponovat lze i dře­vo a kámen.

Ulice s udr­žo­va­ný­mi před­za­hrád­ka­mi je urči­tě pří­jem­něj­ší k pro­cház­kám než kdeja­ká neži­vá ulič­ka, kde se nikdo nesna­ží o jedi­ný kví­tek. Pamatujte tedy na sebe, ale i lidi kolem sebe. Pohled na upra­ve­ný pro­stor za plo­tem pohla­dí na duši a roz­zá­ří den nejen vám, ale i sou­se­dům a náhod­ným kolemjdou­cím.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Zařizujeme pokoj pro školáka7. února 2020 Zařizujeme pokoj pro školáka Nastoupilo vaše dítě do první třídy? Jistě jste již pocítili, co taková změna v jeho životě přináší. A co teprve v tom vašem. Dítěti se školou přibývají nové potřeby. Doposud byl […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]