Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Představujeme film Život je život

Představujeme film Život je život

DSCN0802

Včera pro­běh­la v praž­ském kině Lucerna novi­nář­ská pro­jek­ce nové čes­ké kome­die, kte­rá má výbor­né herec­ké obsa­ze­ní  a jed­nu ori­gi­nál­ní kuli­su. Pro gan­gs­ter­skou honič­ku si fil­ma­ři vybra­li tunel Blanku. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci se stá­le širo­ce usmí­val Miroslav Táborský, kte­rý si ve fil­mu pořád­ně zapla­kal.

Ondřej Vetchý, kte­rý si ve fil­mu zahrál dvoj­ro­li, se sice stra­nil dotěr­ných foto­gra­fů, ale ve fil­mu byl výbor­ný stej­ně jako jeho fil­mo­vá man­žel­ka Simona Stašová. Ještě se novi­ná­řům před­sta­vi­la slo­ven­ská zpě­vač­ka Kristina Peláková, kte­rá si zahrá­la feš­nou poli­cist­ku a jako „bond girl“ si zašer­mo­va­la na his­to­ric­kém šku­ne­ru. Trable s psa­ním scé­ná­ře při­blí­žil scé­náris­ta Martin Horský a his­tor­ky z natá­če­ní při­dal i reži­sér Milan Cieslar. Tisková kon­fe­ren­ce pro­běh­la v poho­dě a poho­do­vý film čeká na divá­ky také v kině od 21.5.2015.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na 10Mpix.cz.

Části seriálu:  Život je život

  • Představujeme film Život je život

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,42959 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53876 KB. | 25.01.2022 - 15:18:21