Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Představujeme další sérii autorských dokumentů Český žurnál

Představujeme další sérii autorských dokumentů Český žurnál

P4032227
P4032227

Ve stře­du 16.dubna 2014 uve­de  Česká tele­vi­ze na kaná­lu ČT2 prv­ní doku­men­tár­ní film Víta Klusáka s názvem Dělníci bul­vá­ru. Režisér s kame­ra­ma­nem Jakubem Halouskem umož­ní divá­kům nahléd­nout do záku­li­sí tvor­by bul­vár­ní­ho tis­ku. Pavel Novotný zce­la ote­vře­ně a se spon­tán­nos­tí sobě vlast­ní sdě­lu­je své názo­ry na spo­leč­nost, čte­ná­ře a svou prá­ci. Na nic si nehra­je a mož­ná se jeho pohled na svět sku­teč­ně při­bli­žu­je i názo­rům čte­ná­řů jeho bul­vár­ní­ho časo­pi­su. Svět bul­vá­ru však není zda­le­ka tak zábav­ný, jak se na prv­ní pohled zdá, a někdy už samot­ní auto­ři nema­jí jas­no, co vlast­ně chtě­jí napsat.

Film Dělníci bul­vá­ru není jen o novi­ná­řích a foto­gra­fech, ale uka­zu­je, že pro­dej bul­vá­ru dob­ře vyná­ší. A nejen to!

Termíny uve­de­ní dal­ších film:

23.4.  ČT2 20:00 hod. - Gadžo

Námět, kame­ra, režie - Tomáš Kratochvíl

30.4. ČT2 20:00 hod. - Já, hor­ník!

Režie: Karel Žalud

7.5. ČT2 20:00 hod.- Zločin pana Chytila

Scénář a režie: Ivo Bystřičan

14.5. ČT2 20:00 hod. – Obnažený národ

Scénář a režie: Filip Remunda

Filmy byly nato­če­ny v roce 2013 a stej­ně jako v minu­lém roce odrá­že­jí námě­ty, kte­ré reži­sé­ři před­sta­vu­jí  a vyja­dřu­jí k nim i svůj osob­ní postoj. Autoři pro­jek­tu  Český žur­nál jsou Vít Klusák a Filip Remunda, kte­ří před­sta­vi­li fil­my novi­ná­řům spo­lu s Milanem Fridrichem, ředi­te­lem pro­gra­mů ČT.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,80524 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56739 KB. | 28.06.2022 - 20:04:16