Kritiky.cz > Články > Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu

Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu

PC094867

V úte­rý 9.prosince 2014  před­sta­vi­li tvůr­ci dva­nác­ti­díl­ný seri­ál, jehož prv­ní díl uve­de tele­vi­ze ČT 1  v pon­dě­lí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin.

Scénáristka Iva Procházková při své tvor­bě pro­po­ji­la sle­do­vá­ní řeše­ní jed­not­li­vých pří­pa­dů z růz­né­ho spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí s vyu­ži­tím ast­ro­lo­gie a psy­cho­lo­gie.  Nejde o divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří. Základním pro­po­jo­va­cím téma­tem je napě­tí při odha­lo­vá­ní moti­vu zlo­či­nu a cha­rak­te­rů zlo­čin­ce. K řeše­ní pomá­há zku­še­nost a intu­i­ce majo­ra Mariána Holiny ( Ivan Trojan) i prá­ce jeho nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků, ke kte­rým pat­ří poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sabina (Hana Vagnerová).

Příprava seri­á­lu zača­la před dvě­ma roky a natá­če­ní zača­lo v červ­nu 2013. Natáčelo se v Praze i v dal­ších loka­cích po repub­li­ce. Režisér Ivan Pokorný vsa­dil na zku­še­né her­ce, ale dal také pro­stor méně zná­mým her­cům a neher­cům.

Novinářské pro­jek­ce ze zúčast­ni­li : kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT Jan Štern, reži­sér Ivan Pokorný, scé­nárist­ka Iva Procházková, her­ci Ivan Trojan, Marek Němec, Týna Průchová a Adéla Petřeková.

Galerie z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce.

Fotky v ori­gi­nál roz­li­še­ní najde­te na webu 10Mpix.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […]
  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […]
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […]
  • Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%22. listopadu 2016 Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na vánoční svátky, má nyní po  jedenácti letech své pokračování, které se objeví v kině krátce před […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]