Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

batman3 DKR 37446r6 e1336159398726
batman3 DKR 37446r6 e1336159398726

Približne pred dvo­mi týždňa­mi sme vám priniesli,predpoveď 15 naj­väč­ších bloc­kbuste­rov z trž­ba­mi mimo USA.Nakoľko domá­ci ame­ric­ký trh je nie­ke­dy významnej­ší ako v zbyt­ku sveta,dokazujú aj aktu­ál­ne trž­by fil­mu The Hunger Games,kto­ré­ho trž­by za 41 dní pre­mi­e­ta­nia sú sko­ro 603 000 000 $ z toho v USA zaro­bil 375 000 000 $!!!Dokonca sú to lep­šie výsled­ky ako finá­le oku­li­ar­na­té­ho kúzelníka,ktorý za tú istú dobu zaro­bil o cca 10 000 000 $ menej...rozdiel to síce nie­je ohro­muj­úci ale HP7 part 2 lámal minu­lí rok rekor­dy návštev­nos­ti a stál raz toľ­ko ako 78 000 000 $ The Hunger Games.Tak vidíte,domáci trh sa môže pre film stáť záchra­nou a záhu­bou zároveň.Nakoľko sme v minu­lom článku,priniesli aj dôvo­dy úspe­chu dané­ho sním­ku a jeho výsledku,bude nasle­duj­úci člá­nok obsa­ho­vať len čís­la z USA,zo sve­ta a sumár dokopy.Pretože dôvo­dy úspe­chu sním­ku sú také isté ako vo svete,tak aj v USA.


The Dark Knight Rises
Predpoveď USA: 500 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $
Suma sumárum:1350 000 000 $

The Avengers
Predpoveď USA: 420 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $
Suma sumárum:1000 000 000 $

The Amazing Spiderman
Predpoveď USA: 300 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 570 000 000 $
Suma sumá­rum: 870 000 000 $

Brave
Predpoveď USA: 260 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 380 000 000 $
Suma sumá­rum: 640 000 000 $

Men In Black 3
Predpoveď USA: 175 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 300 000 000 $
Suma sumá­rum: 475 000 000 $

The Bourne Legacy
Predpoveď USA: 160 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 200 000 000 $
Suma sumá­rum: 360 000 000 $

G.I.Joe Retalation
Predpoveď USA: 155 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 260 000 000 $
Suma sumá­rum: 415 000 000 $

Prometheus
Predpoveď USA: 145 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 250 000 000 $
Suma sumá­rum: 395 000 000 $

Rock of Ages
Predpoveď USA: 140 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 230 000 000 $
Suma sumá­rum: 370 000 000 $

Madagascar 3
Predpoveď USA: 135 000 000 $
Predpoveď mimo USA: 525 000 000 $
Suma sumá­rum: 660 000 000 $

Niektoré so zvyšných fil­mov si odkla­dá­me nabudúce,kde pri­dá­me ešte pár novi­niek ako Diktátor a pod.ktoré by moh­li zamiešať kar­ty a spra­ví­me s toho dru­hú 10 naj­väč­ších hitov.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65445 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55923 KB. | 24.05.2022 - 08:26:12