Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Preacher - Pilot

Preacher - Pilot

8781f6536b 102966491 o2
Kultovní komik­so­vé dob­ro­druž­ství Gartha Ennise koneč­ně při­šlo na tele­viz­ní obra­zov­ky! Již v pon­dě­lí ráno (pro Američany v nedě­li večer) uved­la AMC pilot­ní díl wes­ter­no­vé řež­by - Preachera.
DC Comics tele­viz­ní seri­á­ly umí na jed­nič­ku, na tom­to kol­biš­ti jas­ně drtí Marvel, pro­to asi nepře­kva­pí, že i Preacher je od samé­ho začat­ku totál­ní nářez.
Jesse Custer pra­cu­je v malém texaském měs­teč­ku jako kaza­tel. Má pár přá­tel, z nichž někte­ří ví o jeho pes­t­ré minu­los­ti. A jed­no­ho dne dosta­ne od nezná­mé enti­ty z vesmí­ru jakousi schop­nost...
Jesse Custer je tak tro­chu jiný kaza­tel, než bychom oče­ká­va­li.
Preacher upou­tá skvě­lým herec­kým obsa­ze­ním v čele s exmar­ve­lá­kem Dominicem Cooperem, kte­rý se v této roli koneč­ně našel. Velmi dob­rým her­cem je i před­sta­vi­tel jed­né ze stě­žej­ních postav, Cassidyho, Joseph Gilgun.
Tvůrci rov­něž na natá­če­ní sehna­li vyni­ka­jí­cí exte­ri­é­ry. Texaský polo­bu­ra­nov, roz­sáh­lé ste­pi, občas­ná pole. To vše se nám DC ser­ví­ru­je v té správ­né syro­vé podo­bě.
Je tedy na svě­tě dal­ší úspěš­ný komik­so­vý seri­ál? Jednoznačně ano! Na ser­ve­ru imdb.com je pilot­ní díl k 26.5. ohod­no­cen vel­mi vyso­kým hod­no­ce­ním 8.8/10. Jen pro porov­ná­ní - stej­ně vyso­ké hod­no­ce­ní mají např. kul­tov­ní fil­my Forrest Gump či Inception.
V pon­dě­lí nás čeká dal­ší díl. Je tedy nad srd­ce jas­né, že konec Gothamu a násled­né čeká­ní na jeho dal­ší řadu může­me vypl­nit sle­do­vá­ním nových epi­zod Preachera!
zdroj obráz­ků: nerdist.com, screenrant.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,16334 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54861 KB. | 02.08.2021 - 17:06:19