Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda nebyla k dostání

Pravda nebyla k dostání

Pravda
Pravda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie Hlavinková, kte­rá při­chá­zí s novým romá­nem Pravda neby­la k dostá­ní.

Autorka děj své nové kni­hy zařa­zu­je do obdo­bí osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy v Československu stá­le pro­bí­ha­la nor­ma­li­za­ce a vidi­na změ­ny byla v nedo­hled­nu. Mladá Jana se svo­jí mat­kou pro­chá­zí slo­ži­tým obdo­bím a obě se jen těž­ce vyrov­ná­va­jí se ztrá­tou otce a man­že­la. Matka se sna­ží uto­pit žal v alko­ho­lu a Jana si při­pa­dá ztra­ce­ná. Jednoho dne obje­ví v mat­či­ně lož­ni­ci sešit plný zápis­ků, kte­ré zdán­li­vě nedá­va­jí smy­sl, ale do Janina živo­ta jejich čet­ba při­ná­ší ale­spoň tro­chu vzru­še­ní a dává zapo­me­nout na minu­lé udá­los­ti.

Hlavní hrdin­ka se tak pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a postup­ně se z roz­ptý­le­ní sta­ne malá noč­ní můra. Nic nedá­vá smy­sl, nic do sebe neza­pa­dá. Vůbec niče­mu nero­zu­mí a bojí se zeptat, pro­to­že tuší, že tak ote­vře tři­nác­tou kom­na­tu svo­jí rodi­ny. Zvláštní cho­vá­ní pra­ro­di­čů jí také na kli­du nepři­dá­vá a nechá­pe, proč jsou u nich i oby­čej­né věci tabu. Proč nesmí mít šper­ky, nikdy u nich nedo­sta­ne k obě­du maso a před kaž­dým jíd­lem se mod­lí?

Jana brzy pocho­pí, že ač se její mat­ka sna­ži­la o nor­mál­ní život, jejich rodi­na je pros­tě jiná a občas na ni někte­ří z nezná­mých důvo­dů hle­dí skrz prs­ty. Co dělá špat­ně? A proč má pocit, že v jejím živo­tě stá­le někdo chy­bí?

Lucie Hlavinková pro svou novou kni­hu opět zvo­li­la netra­dič­ní námět, jehož pře­ve­de­ní do sou­vis­lé­ho pří­bě­hu muse­lo před­chá­zet důklad­né pro­stu­do­vá­ní mate­ri­á­lů, jejich shá­ně­ní s ohle­dem na his­to­ric­ký kon­text urči­tě neby­lo jed­no­du­ché. Jak jsme zvyklí už z romá­nu Kdo šije u Podolské, tak Pravda neby­la k dostá­ní opět při­ná­ší sil­ný pří­běh, kte­rý si mimo jiné bere na paškál komu­nis­tic­ký režim a jeho zása­hy do živo­ta běž­ných lidí, kte­ří se, byť jen nepa­tr­ně, odli­šo­va­li od poža­do­va­né nor­my.

Autorka vylo­ží kar­ty na stůl až na posled­ních pár stra­nách a pří­běh dospě­je k těž­ko uvě­ři­tel­né­mu závě­ru, kte­rý by mohl napsat jen život sám. Román o hle­dá­ní, ztrátách a nále­zech. Dočkají se čte­ná­ři hap­py endu? Pravda neby­la k dostá­ní se v klad­ném slo­va smys­lu také vymy­ká běž­ným kniž­ním pří­bě­hům, ale autor­ka si za jeho zpra­co­vá­ní roz­hod­ně zaslou­ží pochva­lu, niko­liv per­ze­ku­ci.

 

 • Název kni­hy               Pravda neby­la k dostá­ní
 • Autor                          Lucie Hlavinková
 • Nakladatelství            Motto
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  238
 • ISBN/EAN                 978-80-267-2280-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nejlepší přítel12. února 2014 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Domácí rady
 • Kámen, nůžky, papír (2019)4. října 2021 Kámen, nůžky, papír (2019) Potenciálně zajímavý námět, který mohl být  psychologickou variací na Funny Games, ale místo toho jsme dostali nudnou komorní podívanou bez štípky invence či něčeho vyloženě zajímavého či […] Posted in Krátké recenze
 • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty5. června 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty Dnes vyšlo první DLC pro hru Far Cry 5 - Hodiny temnoty https://youtu.be/juM7d4lVOfo Posted in Novinky ze světa her
 • Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30%11. května 2015 Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30% První díl hudební komedie s názvem Ladíme!, vyprávějící o dívčí vokální skupině a jejích svérázných členkách, herečka Elizabeth Banks pouze produkovala, zatímco v případě tohoto […] Posted in Filmové recenze
 • 200706032314 bscap00023. června 2007 Krycí jméno Vlk (El Lobo) Film natočený podle skutečné události. Vládou najatý agent s krycím jménem Vlk (El Lobo) byl infiltrován do nejužšího vedení baskické teroristické organizace ETA. Jak to všechno […] Posted in Filmové recenze
 • Karaoke blues KVIFF 2023 recenze: Akiho Kaurismäkiho: rozkošně ujetá romance8. července 2023 Karaoke blues KVIFF 2023 recenze: Akiho Kaurismäkiho: rozkošně ujetá romance Dvojice osamělých srdcí v Helsinkách se opakovaně setkává ve filmu Fallen Leaves (česky vtipně nazvaném Karaoke Blues), okouzlující pohádce finského režiséra Akiho Kaurismäkiho, která se […] Posted in Filmové recenze
 • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
 • Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest30. srpna 2019 Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest Co vede nás, obyvatele západní civilizace, k nesčetným cestám a objevování jiných kontinentů a kultur? Snad každému z nás v oběhu koluje kapka krve s geny dávných objevitelů, kteří ve […] Posted in Recenze knih
 • Český Lev 20046. března 2005 Český Lev 2004 Výherci Herec v hlavní roli Yasha Kultiasov - Král zlodějů Herečka ve vedlejší roli Klára Melíšková - Mistři Herec ve vedlejší roli Jan Budař - Mistři Nejlepší hudba Michael […] Posted in Články
 • The Outfit (2022)20. dubna 2022 The Outfit (2022) Nečekaná pecka a a velmi milé překvápko. The Outfit je film, který doprovázely spokojené ohlasy u kritiků i diváků, ale mně se do něj příliš nechtělo, ale dobře jsem udělal, že jsem mu dal […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72974 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61680 KB. | 24.09.2023 - 06:52:21