Kritiky.cz > Filmové recenze > Pravá blondýnka

Pravá blondýnka

blond1

„Barbie“ na Hardvardu…
Dvě cha­rak­te­ris­ti­ky pro­vá­ze­jí blon­dýn­ky již od, nevím od kdy, ale dlou­ho, - jsou při­taž­li­vé (i když jak kte­ré) a jsou pova­žo­va­né za, poně­kud méně inte­li­gent­ní (i když já osob­ně nechá­pu, co tak vel­ké množ­ství k tomu­to pře­svěd­če­ní vede).

„Barbie“ na Hardvardu…
Dvě cha­rak­te­ris­ti­ky pro­vá­ze­jí blon­dýn­ky již od, nevím od kdy, ale dlou­ho, - jsou při­taž­li­vé (i když jak kte­ré) a jsou pova­žo­va­né za, poně­kud méně inte­li­gent­ní (i když já osob­ně nechá­pu, co tak vel­ké množ­ství k tomu­to pře­svěd­če­ní vede).
Titul Pravá blon­dýn­ka se nesna­ží uči­nit v tom­to ohle­du osvě­tu (stej­ně by to bylo asi mar­né), ale také nebe­re blon­dýn­ky jakou bytos­ti vyslo­ve­ně hloupé, ale spí­še jako dív­ky, pro kte­ré je vzhled důle­ži­těj­ší než coko­liv jiné­ho (což zase není tak špat­ná život­ní filo­so­fie, ale­spoň ne pro nás muže :)). A prá­vě z toho pra­me­ní to, že je oko­lí bere jako „prázd­né“, ale pohled­né figurí­ny.
Stejně tak smýš­lí i pří­tel hlav­ní hrdin­ky fil­mu Pravá blon­dýn­ka. Protože odchá­zí na Hardvard stu­do­vat prá­va, roz­hod­ne se své dív­ce ozná­mit, že pro něj není dost dob­rá (i když se to poku­sí podat poně­kud opa­tr­ně­ji). Ale ta se s tím nehod­lá smí­řit, roz­hod­nu­ta, že ho dosta­ne za kaž­dou cenu zpět, dosta­ne se na Hardvard také. Jenže nako­nec zjiš­ťu­je, že nejen své­mu pří­te­li, ale všem bude muset doká­zat, že není bez­du­chá panen­ka, ale mys­lí­cí bytost…
Nebojte se, auto­ři si byli vědo­mi toho, že jde pře­de­vším o komerč­ní kome­dii a nesna­ží se nám vnu­co­vat žád­nou hlu­bo­kou myš­len­ku v dvou­ho­di­no­vém podá­ní plném abs­trakt­ních obra­zů. Ne, to jis­tě ne. Pravá blon­dýn­ka je totiž pří­jem­ná odde­cho­vá kome­die, ve kte­ré sice už od prv­ních minut víte, kdo asi špat­ně skon­čí a jak to dopad­ne, ale i tak se na to těší­te.
V hlav­ní roli exce­lu­je roz­to­mi­lá Reese Whitherspooon, kte­rá ale nesá­zí, i když by moh­la, jen na svou pohled­nou tvá­řič­ku a pěk­ně tva­ro­va­né tělo (UHH), ale také na své herec­ké schop­nos­ti. Ale nesna­ží se ze sebe vydat více než, je nezbyt­ně nut­né pro ten­to typ fil­mu a dělá jen dob­ře. Naprosto k „sežrá­ní“ je její kos­me­tič­ka ali­as duchov­ní guru, kte­rá jí posky­tu­je útě­chu ve svě­tě, kde jsou pohled­né blon­dýn­ky s titu­lem baka­lá­ře z mód­ní ško­ly nepří­liš oblí­be­né.
Nyní musím vyzved­nout styl humo­ru, kte­rým se Pravá blon­dýn­ka kochá. Rádoby vtip­né „drž­ko­pá­dy“ jsou zde potla­če­ny na mini­mum (i když, ty, kte­rých se dočká­me jsou váž­ně k smí­chu) a vtip je ukryt (a ne pří­liš hlu­bo­ko) spí­še v setká­ní dvou svě­tů – uhla­ze­ném pro­stře­dí sta­ro­pa­nen­ské­ho Hardvardu vs divo­ké­ho, módou posed­lé­ho Los Angeles – „…a nako­nec jsem odčer­vo­val sirot­ky v Somálsku“ vs „…a byla jsem vyhlá­še­na Zlatíčkem roku“.

Zajímavý a pove­de­ný krok tvůr­ců je také to, že v Pravé blon­dýn­ce nere­pre­zen­tu­jí „zlo“ bru­net­ky a dob­ro „blon­dýn­ky“, stra­ny nejsou jed­no­znač­ně urče­ny…
Já osob­ně jsem se poba­vil a mohu Vám slí­bit to samé. Netvrdím, že po zhléd­nu­tí Pravé blon­dýn­ky bude­te o „pero­xi­do­vých“ krás­kách smýš­let jinak, k tomu urči­tě žád­ný film nepo­mů­že, ale roz­hod­ně Vás donu­tí si pořád­ně roz­mys­let, než začne­te nad blond dív­ka­mi ohr­no­vat nos…
A jest­li se Vám Pravá blon­dýn­ka bude líbit, tak Vás jis­tě potě­ší, že se do kin, vel­mi rych­le, blí­ží pokra­čo­vá­ní…
Hrají: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Jennifer Coolidge a dal­ší 
Režie: Robert Luketic

  • Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman25. června 2017 Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman Herečka a producentka Uma Thurman převezme na slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Cenu prezidenta MFF KV za umělecký přínos světové kinematografii. S […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Beach House - 7 (2018)17. srpna 2018 Beach House - 7 (2018) Beach House letos v květnu přišli se sedmým albem a nazvali jej jednoduše - 7 (číslovka "7 se navíc line deskou i v jiných významech, např. ve skladbě L´Inconnue hraje roli 7 dívek). […] Posted in Hudební recenze
  • Logitech představil volant nové generace. Logitech G923 bude...7. srpna 2020 Logitech představil volant nové generace. Logitech G923 bude... Logitech představil volant nové generace. Logitech G923 bude využívat nový systém zpětné odezvy TRUEFORCE. Ten spolupracuje s fyzikálním a zvukovým herním enginem, aby hráčům […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Místo zločinu Plzeň - novinářská konference8. října 2015 Místo zločinu Plzeň - novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režiséra Jana Hřebejka Místo zločinu Plzeň. Projekce se zúčastnil režisér Jan Hřebejk, herci Bára […] Posted in Filmové premiéry
  • Bouřka25. ledna 2020 Bouřka Jako malá jsem se vždycky bála bouřek. Myslela jsem si, že ten nepříjemný „rachot“ dělají nějací démoni nebo strašidla, kteří se zlobí. Byla jsem schoulená v posteli a přála jsem si, aby […] Posted in Ze života
  • Král Škorpion (The Scorpion King)3. června 2007 Král Škorpion (The Scorpion King) Tentokrát už žádné nemrtvé mrtvoly v obvazech toužící po znovuzrození! Obratným manévrem vytáhli producenti Mumie z hlubin času a zapomnění heroickou postavu a natočili film právě o ní. Co […] Posted in Filmové recenze
  • 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls31. ledna 2017 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls Do městečka Stars Hollow zavítal podzim a jako magnet tam přitáhl téměř všechny hlavní hrdiny. Prochází se po ulicích v maskách, či v civilu, vracejí se jako zločinci na místo činu, aby se […] Posted in TV Recenze
  • Vilma Cibulková - Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už […] Posted in Rozhovory
  • CASINO ROYALE17. prosince 2006 CASINO ROYALE James Bond jak ho neznáte! I takhle by se dal film pojmenovat. Akce ve zběsilém tempu, akce v rychlém tempu, akce v klidnějším tempu – zkrátka akce ve všech podobách, jaké si jen umíte […] Posted in Filmové recenze
  • Ionesco - Nosorožec23. března 2020 Ionesco - Nosorožec Ano, na Nové scéně Národního padla hrají nosorožce. Pozoruhodnou hru slavného dramatika antidramatu (či absurdního padla).- Nosorožec!- To se Vám něco zdá… Ach, no tohle!V menším […] Posted in Divadelní recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com