Kritiky.cz > Pro ženy > Pozvolné zvykání na školní rok

Pozvolné zvykání na školní rok

img a304571 w1731 t1515589049

Nástup do prv­ní tří­dy je pro kaž­dé dítě vel­kou život­ní změ­nou. Je prav­da, že pro ty, kte­ré navště­vo­va­ly škol­ku, je to asi tro­chu jed­no­duš­ší. Většinou ale mají všech­ny děti dva měsí­ce prázd­nin, a tak pro ně nad­chá­ze­jí­cí režim bude nároč­ný.
-         Nejlépe je začít upra­vo­vat den­ní režim postup­ně.
-         Není mož­né, aby dítě, kte­ré kaž­dý den cho­di­lo spát o půl­no­ci a stá­va­lo po desá­té, najed­nou den ze dne změ­ni­lo ryt­mus dne.
blonďaté děti
Odborníci dopo­ru­ču­jí začít pozvol­na nej­lé­pe už tři týd­ny před začát­kem škol­ní­ho roku. Možná se vám to bude zdát tvr­dé a zby­teč­ně uchváta­né, ale poz­dě­ji oce­ní­te smys­lu­pl­nost své­ho koná­ní. Bude na něm totiž závi­set chod a spo­ko­je­nost celé vaší rodi­ny.
·        Nejdříve je tedy dob­ré posu­nout spa­ní.
·        Každý večer o chvil­ku dřív do poste­le a kaž­dé ráno o tu chvil­ku dří­ve z poste­le.
Některé děti mají na začát­ku roku pro­blémy s tím, že je od psa­ní bolí ruka.I tomu lze nená­sil­nou for­mou pře­de­jít. Stačí kaž­dý den chvil­ku tré­no­vat napří­klad při malo­vá­ní nebo vystři­ho­vá­ní. Je dob­ré zkon­t­ro­lo­vat, jest­li dítě drží správ­ně tuž­ku. Ve ško­le bude potře­bo­vat i schop­nost sou­stře­dit se. Snažte se ho tedy u něja­ké čin­nos­ti udr­žet ale­spoň čty­ři­cet minut.
učitelka dětí

Snídaně je velice důležitá

Začátek škol­ní­ho roku při­ne­se dítě­ti i pra­vi­del­nost ve stra­vo­vá­ní. Musí se nau­čit pře­de­vším sní­dat. Velká pře­stáv­ka je dale­ko a ško­lá­ko­vi by dopo­led­ne chy­bě­la potřeb­ná ener­gie. Odborníci také varu­jí před jed­nou zále­ži­tos­tí – neký­vej­te dítě­ti na stíž­nos­ti, kte­ré jsou spo­je­né se škol­ní docház­kou.
Raději mu při­po­meň­te,
·        že si najde nové kama­rá­dy
·        že se setká opět s těmi sta­rý­mi
·        že ve ško­le budou před­mě­ty, kte­ré ho budou bavit
Za dob­ré škol­ní výsled­ky mohou být zají­ma­vé odmě­ny. Pro lep­ší moti­va­ci je vhod­né poří­dit prv­ňáč­ko­vi jeho vlast­ní psa­cí stůl. Bude se cítit vět­ší a zod­po­věd­něj­ší, než když bude muset dělat úko­ly u kuchyň­ské­ho sto­lu.

  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […] Posted in Pro ženy
  • Pubertu zvládneme společně!23. září 2019 Pubertu zvládneme společně! První pubertu si Vaše děti prošli v batolecím věku. Každá jejich odpověď zněla ne, záchvaty vzteku byly na denním pořádku a pro vzteklý výstup taktéž nešli příliš daleko. Toto období […] Posted in Pro ženy
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […] Posted in Pro ženy
  • Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů!17. srpna 2019 Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů! Vybrat outfit na Štědrý den rozhodně není jen tak. Tento večer je jen jeden v celém roce a co si budeme nalhávat: těší se na něj jak děti, tak i dospělí. Jasně, zatímco děti se těší […] Posted in Pro ženy
  • Muži volí dům cihlový27. října 2019 Muži volí dům cihlový Po malém průzkumu mezi mladými páry, které se chystají na společný život, vyšlo najevo, že muži si pro svůj rodinný život představují klasické cihlové stavení, kdežto ženy by daly přednost […] Posted in Pro ženy
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Pro ženy
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […] Posted in Pro ženy
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […] Posted in Pro ženy
  • Nové módní trendy21. září 2019 Nové módní trendy Pokud patříte spíše mezi ty, kteří se drží svého osvědčeného vzhledu, zkuste alespoň malé experimenty z nejnovějších trendů. Uvidíte, že to za to stojí. Zkusit můžete i něco, co jste si […] Posted in Pro ženy
  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...