Kritiky.cz > Pro domov > Pozvěte si architekta

Pozvěte si architekta

img a293349 w1995 t1505673599Pokud si chce­te nechat posta­vit dům pod­le svých před­stav, a nechce­te dům na klíč, stej­ný, jaký je k vidě­ní na kaž­dém rohu, může­te oslo­vit někte­ré­ho z archi­tek­tů.
-        výbě­ru archi­tek­ta věnuj­te dosta­teč­ný čas i péči, sle­duj­te růz­né sou­tě­že, kte­rý archi­tekt se Vám z nich zdá nej­lep­ší, zjiš­ťuj­te si o archi­tek­tech růz­né refe­ren­ce, ve výbě­ru se urči­tě neu­náh­luj­te
-        pokud někte­ré­mu z archi­tek­tů zadá­te k vypra­co­vá­ní Váš pro­jekt, a napří­klad mu řek­ne­te, že bys­te chtě­li dům, kte­rý už něko­mu nechal posta­vit, nikdy to neu­dě­lá, i když se Vám bude někte­ré jeho dílo vel­mi líbit, Váš návrh musí být tro­chu jiný, pří­pad­ně on sám tro­chu odliš­ný udě­lá
plán stavby
-        kaž­dý archi­tekt vyslech­ne Váš návrh a násled­ně Vám nakres­lí svo­ji před­sta­vu, od té doby může­te začít na „nákre­su“ pra­co­vat spo­leč­ně
-        pokud Vy máte jas­nou před­sta­vu, a archi­tekt Vám v něčem nabíd­ne jiné řeše­ní, hned ho neza­vr­huj­te, pro­jdě­te s ním vše důklad­ně, věř­te, že i on Vám chce ušet­řit pení­ze
-        nehle­dě na to, že kaž­dý dob­rý archi­tekt se vyzna­ču­je tím, že Vás zasta­ví, pokud mu před­lo­ží­te návrhy, kte­ré by cel­ko­vý výsle­dek pou­ze zhor­ši­ly
-        pora­dí Vám, na jakou stra­nu nej­lé­pe umís­tit jaká okna (do lož­ni­ce, obý­vá­ku apod.), bude se sna­žit, aby dům v oko­lí nevy­pa­dal kýčo­vi­tě, pro­to se Vám pro něj bude sna­žit vybrat i vhod­né mís­to
architekt u domu
-        může Vám pora­dit i s inte­ri­é­rem, nenech­te si však vnu­co­vat kuchy­ni tře­ba z chlad­né­ho kovu, když pře­dem víte, že bys­te se v ní necí­ti­li dob­ře
-        s dob­rým archi­tek­tem by měla být po všech strán­kách také dob­rá domlu­va a i on, i když Vám dům navr­hu­je, by Vám měl vyjít vstříc
-        pokud však stav­bu své­ho domu, resp. jeho návrh zadá­te archi­tek­to­vi, počí­tej­te, že mu také bude­te muset zapla­tit, a cena to nebý­vá zrov­na níz­ká, hlav­ně, pokud je archi­tekt zná­mý a slav­ný, obvykle se cena pohy­bu­je až kolem 10 pro­cent z ceny domu
-        na ceně se ovšem domluv­te pře­dem a také sepiš­te smlou­vu, aby Vás potom výsled­ná cena nepří­jem­ně nepře­kva­pi­la.


Foto: Pixabay

  • Gaudí a jeho stavby30. prosince 2020 Gaudí a jeho stavby Antoni Gaudí i Cornet už jako chlapec vynikal v geometrii, a zároveň byl velice zaujat přírodou. Tyto vlastnosti architekta se výrazně projevují v jeho celé Gaudího tvorbě. Oblíbeným […] Posted in Pro domov
  • Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu25. prosince 2020 Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu V průběhu 17. století začala čistá jednoduchost renesančního slohu ustupovat zdobnějším barokním a rokokovým formám. Zatímco 19. století bylo svědkem oživení klasicismu a gotiky, na […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Neuschwanstein jako moderní stavba20. prosince 2020 Neuschwanstein jako moderní stavba Neuschwanstein se nachází v Bavorsku, v překrásné hornaté krajině a nabízí překrásný pohled jako z pohádky, z dob středověku. Tento zámek však pochází z konce devatenáctého století a […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Dům v souladu s přírodou29. listopadu 2020 Dům v souladu s přírodou Opido celula je dům, jenž připomíná buňku. Jednoduše vypadá a jednoduše zdravě dýchá. Celý dům je postaven ze zdravých materiálů, zároveň vydává teplo a je zcela propojen s okolní […] Posted in Pro domov
  • Vzhůru do oblak21. října 2009 Vzhůru do oblak Nový film studia Pixar spolehlivě pobaví i dojme všechny věkové kategorie. Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Stařík Carl se po smrti své ženy rozhodne […] Posted in Recenze
  • Do boje o Oscara za Českou republiku vyrazí film Šarlatán,...14. října 2020 Do boje o Oscara za Českou republiku vyrazí film Šarlatán,... Do boje o Oscara za Českou republiku vyrazí film Šarlatán, který se bude ucházet o sošku za nejlepší zahraniční film. 93. ročník udílení Oscarů odstartuje 25. dubna 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,73725 s | počet dotazů: 236 | paměť: 46810 KB. | 06.03.2021 - 11:17:17