Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)

IMG 20180708 144951
IMG 20180708 144951

Stále někam spě­chá­me, nic nestí­há­me a ničí nás stres? Pečujeme o své blíz­ké a na sebe čas­to zapo­mí­ná­me. Známe vůbec své tou­hy, cíle či to, co nás zaru­če­ně potě­ší? Pokud ne, zkus­me se na chví­li zasta­vit a pro­nik­nout hlou­bě­ji do své­ho nit­ra. Inspirativní deník - 52 SEZNAMŮ K SEBEPOZNÁNÍ od autor­ky Moorey Sealové nám v tom pomů­že.

Vytváření sezna­mů nás pro­vá­zí celý život, ať už se jed­ná o rych­lé načmárá­ní den­ních úko­lů či o pro­myš­le­ný pře­hled dlou­ho­do­bých cílů. Tyto tvůr­čí sou­pi­sy jsou však jiné. Jsou pri­már­ně o nás samot­ných, našich přá­ních, záli­bách, šťast­ných chví­lích, oblí­be­ných pís­ních, vysně­ných cestách. Pamatujeme si ješ­tě, co nás roze­smě­je, díky čemu se cítí­me sil­ní nebo jaké nejdi­vo­čej­ší věci bychom chtě­li pod­nik­nout? S dení­kem může­me pra­co­vat od začát­ku, či pře­ska­ko­vat pod­le aktu­ál­ní­ho roč­ní­ho obdo­bí. Pod kaž­dým sezna­mem autor­ka při­dá­vá zají­ma­vé rady, kte­ré sto­jí za to vyzkou­šet.

Publikaci krášlí nápa­di­tá gra­fic­ká úpra­va, kte­rá láká ke vpi­so­vá­ní a ke kre­a­tiv­ní prá­ci. Vydejme se tedy na fas­ci­nu­jí­cí ces­tu sebe­ob­je­vo­vá­ní. Najít si čas na sebe je to nej­lep­ší, co  může­me udě­lat.

 • Název: Inspirativní deník - 52 sezna­mů k sebe­po­zná­ní
 • Autor: Moorea Sealová
 • Nakladatelství: Grada
 • Vydání: 1.
 • Rok a měsíc vydá­ní: 2018/3
 • Počet stran: 144
 • Vazba: pev­ná
 • Formát: 140 × 216 mm
 • ISBN: 978-80-271-0754-4
 • EAN: 9788027107544
 • Hodnocení: 90 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47233 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56640 KB. | 29.06.2022 - 19:46:08