Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Poznáváme... Zvířata v lese

Poznáváme... Zvířata v lese

003

Pokud je vašim dětem oko­lo pěti let, tato půvab­ná kníž­ka je okouz­lí. Zavede je do svě­ta pří­ro­dy a její záslu­hou se nau­čí mno­ho zají­ma­vé­ho.

Postupně se sezná­mí s vlkem obec­ným, rysem ost­ro­vi­dem, skun­kem pru­ho­va­ným, bob­rem, jezevcem les­ním, straka­pou­dem, vever­kou, jele­nem les­ním, losem, med­vě­dem hně­dým, kukač­kou obec­nou i pra­se­tem divo­kým.

O kaž­dém ze zví­řat jsou uve­de­ny základ­ní úda­je včet­ně veli­kos­ti, hmot­nos­ti, potra­vy, způ­so­bu živo­ta a péči o mlá­ďa­ta i nej­růz­něj­ší zají­ma­vos­ti.

Má kaž­dý vlk jedi­neč­né otis­ky tlap? Proč jezevci peč­li­vě odstra­ňu­jí z nory a oko­lí suché rost­li­ny? Vynikají med­vě­di dobrou pamě­tí? I na to zde nalez­nou malí čte­ná­ři odpo­věď.

A až celou pub­li­ka­ci pře­čtou, mohou si zís­ka­né zna­los­ti ově­řit v zábav­ném kví­zu s osm­nác­ti otáz­ka­mi.

Musím pochvá­lit nápa­di­tou gra­fic­kou úpra­vu i pře­hled­nost. Publikaci pro­vá­ze­jí zda­ři­lé foto­gra­fie zví­řat, zachy­ce­ných v při­ro­ze­ném pro­stře­dí, a jejich mlá­ďat.


 • Originál: Focus on... Forest ani­mals
 • Překlad: Romana Anděrová
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Vydání: 1.
 • Nakladatelství: Fragment
 • Počet stran: 40
 • Formát: 210 × 305 × 10 mm
 • Vazba: pev­ná
 • ISBN: 978-80-253-3221-4
 • EAN: 9788025332214
 • Hodnocení: 98%

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 152 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52621 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53250 KB. | 17.09.2021 - 14:14:05