Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Poznat sám sebe

Poznat sám sebe

zrcadlo

Největší chy­bou je nebýt si vědom nikým. (Thomas Carlyle)

Poznat sám sebe lépe vyža­du­je odva­hu. Je mno­hem snad­něj­ší skrý­vat se pod mas­kou než se vidět tako­ví, jací sku­teč­ně jsme. Mnoho lidí se domní­vá, že jsou doko­na­lí a nemu­sí se měnit, pova­žu­jí se za střed vesmí­ru, ale mají pro­blém.

Přejete-li si poznat sami sebe lépe, musí­te při­jmout své nedo­stat­ky, oba­vy, sla­bos­ti, chy­by a dal­ší věci. Jestliže potře­bu­je­te, aby vás dru­zí neu­stá­le bavi­li a roz­pty­lo­va­li, bojí­te se ztich­nout, obrá­tit se do své­ho nit­ra a poznat se.

Věnujte něja­ký čas poby­tu v napros­té samo­tě a uvi­dí­te, jak se bude­te cítit. Jste-li spo­ko­je­ni a cítí­te se pří­jem­ně, pak bych řekl, že u vás pro­bí­há pro­ces pozná­vá­ní se. Poznat se zna­me­ná být ocho­ten pobý­vat se sebou. Až to bude­te schop­ni udě­lat, hor­li­vé usi­lo­vá­ní  o roz­ptý­le­ní a únik pře­sta­nou ovlá­dat váš život a bude­te se moci roz­ho­do­vat pro věci, kte­ré vám při­ne­sou plný život.

I když se bude­te cítit nepří­jem­ně, zůstaň­te něja­ký čas o samo­tě, abys­te se pozna­li. Možná zjis­tí­te, že jste si výbor­ným spo­leč­ní­kem.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […] Posted in Ze života
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Umění riskovat7. května 2020 Umění riskovat Dala jsem slovo tomuto stromu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedotkne země, dokud neudělám všechno, co je v mých silách, aby si svět uvědomil tento problém a zastavil destrukci. […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Láska anebo hádka?7. června 2020 Láska anebo hádka? V hádkách jsou podobnosti jako v zamilovaných písních: popisují mnoho, ale nedokazují nic. (Matthew Prior) Máme se hádat, nebo milovat? Někteří věří, že obojí je v něčem prospěšné. […] Posted in Ze života
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […] Posted in Ze života
  • Buďte spokojeni...21. června 2020 Buďte spokojeni... Člověk se nemůže cítit pohodlně a příjemně bez vlastního souhlasu. (Mark Twain) Kdy budete se svým životem spokojeni? Když budete moci zapůsobit na druhé všemi materiálními věcmi, které […] Posted in Ze života
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...