Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Poznat sám sebe

Poznat sám sebe

zrcadlo

Největší chy­bou je nebýt si vědom nikým. (Thomas Carlyle)

Poznat sám sebe lépe vyža­du­je odva­hu. Je mno­hem snad­něj­ší skrý­vat se pod mas­kou než se vidět tako­ví, jací sku­teč­ně jsme. Mnoho lidí se domní­vá, že jsou doko­na­lí a nemu­sí se měnit, pova­žu­jí se za střed vesmí­ru, ale mají pro­blém.

Přejete-li si poznat sami sebe lépe, musí­te při­jmout své nedo­stat­ky, oba­vy, sla­bos­ti, chy­by a dal­ší věci. Jestliže potře­bu­je­te, aby vás dru­zí neu­stá­le bavi­li a roz­pty­lo­va­li, bojí­te se ztich­nout, obrá­tit se do své­ho nit­ra a poznat se.

Věnujte něja­ký čas poby­tu v napros­té samo­tě a uvi­dí­te, jak se bude­te cítit. Jste-li spo­ko­je­ni a cítí­te se pří­jem­ně, pak bych řekl, že u vás pro­bí­há pro­ces pozná­vá­ní se. Poznat se zna­me­ná být ocho­ten pobý­vat se sebou. Až to bude­te schop­ni udě­lat, hor­li­vé usi­lo­vá­ní  o roz­ptý­le­ní a únik pře­sta­nou ovlá­dat váš život a bude­te se moci roz­ho­do­vat pro věci, kte­ré vám při­ne­sou plný život.

I když se bude­te cítit nepří­jem­ně, zůstaň­te něja­ký čas o samo­tě, abys­te se pozna­li. Možná zjis­tí­te, že jste si výbor­ným spo­leč­ní­kem.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93002 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54898 KB. | 31.07.2021 - 14:29:09