Kritiky.cz > Pro domov > Povinné pojištění a všechny druhy pojistek

Povinné pojištění a všechny druhy pojistek

img a277113 w1727 t1599321428

Pro klid­ný a bez­peč­ný život, je vel­mi důle­ži­té, mít správ­né dru­hy pojiš­tě­ní. Když se sta­ne neho­da či jaké­ko­liv dru­hy nepří­jem­nos­tí, úraz a podob­ně, jsme finanč­ně kry­ti, pro­ti nema­lým nepří­jem­nos­tem. Jaké tedy dru­hy pojis­tek, exis­tu­jí?

pojištění auta, domu a rodiny
1.      Pojištění vozi­del – zákon­né a hava­rij­ní

2.      Pojištění život­ní a úra­zo­vé

3.      Pojištění ces­tov­ní

4.      Pojištění odpo­věd­nos­ti za ško­dy

5.      Pojištění domác­nos­tí, bytů a domů

a mno­hem více dru­hů pojiš­tě­ní, jaké nám bude vždy v nou­zi pomá­hat a chrá­nit naše zdra­ví, maje­tek i cel­ko­vě bez­pe­čí.
výpočet pojištění

Kde si vybrat správně?

Existují pojiš­ťov­ny, jaké vám nabí­zí dru­hy pojiš­tě­ní, od svých domo­vů, majet­ku až po vaše zdra­ví. V dneš­ní moder­ní době, je nej­lep­ším i nej­po­ho­dl­něj­ším výbě­rem, cel­ko­vý výběr přes inter­net, kde dokon­ce smí­me porov­nat cení­ky, cel­ko­vé nabíd­ky, výho­dy i nevý­ho­dy, co nám mohou při­nést.

Pro naše bez­pe­čí, nemu­sí být pojist­ka vždy dra­há a nároč­ná, ale je důle­ži­té, aby byla dob­ře zpra­co­va­ná a účel­ná v pří­pa­dě neho­dy, zra­ně­ní a podob­ně.

Jaké druhy se vyplatí a jak proti úrazům na cestách?

Autonehoda, je vel­mi nepří­jem­ná věc a ne vždy je způ­so­be­na námi, nepo­zor­nos­tí ane­bo úna­vou. Jsou lidé, kte­ří si nevá­ží sil­nic a pra­vi­del na nich a sta­ne se nám, že nás nabou­ra­jí bez naší viny. Pokud chce­me dob­ře chrá­nit svo­je zdra­ví a také maje­tek, což je v tom­to pří­pa­dě auto­mo­bil, je potře­ba mít správ­né pojiš­tě­ní. Pro bez­pe­čí na sil­ni­ci, je ze záko­na povin­nost, mít zákon­né pojiš­tě­ní, a pokud je libo si více pojis­tit auto­mo­bil a zdra­ví, musí­me mít i hava­rij­ní a úra­zo­vé pojiš­tě­ní.

Povinnost či nikoliv?

Každý maji­tel moto­ro­vé­ho vozi­dla musí být ze záko­na pojiš­těn. Na roz­díl od zákon­né­ho pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du způ­so­be­nou pro­vo­zem moto­ro­vé­ho vozi­dla, kte­ré je povin­né a vozi­dlo bez plat­né pojist­ky nesmí na sil­ni­ci, je roz­hod­nu­tí o uza­vře­ní hava­rij­ní­ho pojiš­tě­ní plně na libo­vů­li maji­te­le vozi­dla. V pří­pa­dě vznik­lé ško­dy pojiš­ťov­na vyplá­cí pojist­né plně­ní (tj. náhra­du ško­dy) tomu, kdo si pojiš­tě­ní sjed­nal a kdo ho pla­tí - v pří­pa­dě hava­rij­ní­ho pojiš­tě­ní - nebo komu byla ško­da způ­so­be­na v pří­pa­dě povin­né­ho ruče­ní.

Proto nikdy nepod­ceň­me naše zdra­ví, náho­dy i dru­hy nepří­jem­nos­tí, způ­so­be­né dru­hou oso­bou.


Foto: Pixabay

  • Pojištění domácnosti- na co se vztahuje7. února 2021 Pojištění domácnosti- na co se vztahuje Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří […] Posted in Pro domov
  • Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel16. ledna 2021 Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel A je to tady - našli jsme si nádherný dům, založili rodinu a ke krásnému příbytku se zahradou jsme si pořídili malé roztomilé štěňátko. Co ale dělat, když naše psí miminko najde […] Posted in Pro domov
  • Hubnout přirozenou cestou26. prosince 2020 Hubnout přirozenou cestou Možná, že už jste vyzkoušeli tu spoustu „zaručených“ diet, které nám radí slavné filmové hvězdy anebo třeba dietu podle horoskopu. Už na první pohled je jasné, že to asi příliš fungovat […] Posted in Pro domov
  • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
  • Vyplatí se mít pojištění domácnosti?18. listopadu 2020 Vyplatí se mít pojištění domácnosti? Nikdy nevíte, co se může stát. Říkáte si, že Vám se přece nemůže stát, že byste zapomněli vypnout žehličku či Vás navštívili zloději, když máte bezpečnostní zámek. Život nám je schopen […] Posted in Pro domov
  • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
  • Pojištění domu se vyplatí2. listopadu 2020 Pojištění domu se vyplatí Dům pro mnohé z nás je oáza klidu, harmonie a místo, kde prožíváme radostné i ty méně radostné rodinné situace.  Proto je potřeba toto místo pořádně ochraňovat. K tomu Vám může […] Posted in Pro domov
  • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
  • Zvonokosy - Gabriel Chevallier19. září 2020 Zvonokosy - Gabriel Chevallier Když se porůznu pořádají všelijaké ty ankety o nejvipnější knihu všech dob (pomineme-li pitomost oněch anket), tak na čelních místech se pravidelně objevují přibližně ty samé tituly. V […] Posted in Recenze knih
  • Soutěž s filmem Spider-Man: Homecoming11. července 2017 Soutěž s filmem Spider-Man: Homecoming S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 5x semolepky Spider-Man: Homecoming, 5x brýle  Spider-Man: Homecoming a 5x hračka Spider-Man: Homecoming. Film Spider-Man: Homecoming jde do […] Posted in Soutěže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,41783 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46818 KB. | 07.03.2021 - 03:27:35