Kritiky.cz > Recenze knih > Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů

Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů

0046894015 A101E0N12553 velka

Většina hra­dů a tvr­zí ukrý­vá něja­ké to tajem­ství, čer­ta, poklad, stra­ši­dlo, rytí­ře či draka. Vypravte se spo­leč­ně se mnou za dob­ro­druž­ným puto­vá­ním po čes­kých a morav­ských hra­dech a tvr­zích. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí. Martina Drijverová je autor­kou kni­hy Pověsti o hra­dech. Osobité ilu­stra­ce Dagmar Ježkové dola­dí pří­běhy protka­né nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi a tajem­nem.

Autorka vypra­vu­je cel­kem 32 pověs­tí o hra­dech a tvr­zích, kte­ré najde­te v růz­ných kou­tech naší vlas­ti. Příběhy jsou krát­ké, sro­zu­mi­tel­né, boha­tě ilu­stro­va­né. Na kon­ci pověs­ti nalez­ne­te zají­ma­vos­ti např. o tom, kdy byl daný hrad pře­sta­vě­ný v zámek a mno­ho dal­ších infor­ma­cí. V kni­ze najde­te pověs­ti o mno­ha hra­dech a tvr­zích např. o hra­du Karlštejn, Točník, Okoř, Mělník, Loket, Kamýk, Střekov, Kost, Trosky, Orlík a mno­ho dal­ších. V pověs­tech vystu­pu­jí čer­ti, rytí­ři, skřít­ci, čaro­dě­jo­vé, dále učen­ci, alchy­mis­ti, ale také pod­vod­ní­ci, koře­nář­ky, kní­ža­ta, písa­ři a mno­ho dal­ších nad­při­ro­ze­ných bytos­tí.

Nejvíce se mi líbil pří­běh o dra­ho­ka­mu, kte­rý umí měnit poča­sí. Pojednává o hra­du Rabštejn -tzv. Havraní kámen - němec­ky Rabenstein, Rabštejn. Tento hrad zalo­žil ve 14. sto­le­tí Oldřich Pluh z Rabštejna. V 18. sto­le­tí byl hrad pře­sta­věn na zámek.

Publikace obsa­hu­je 32 pověs­tí o zná­mých hra­dech a tvr­zích naší vlas­ti.

Kniha plná pověs­tí, krás­ných ilu­stra­cí by měla roz­hod­ně potě­šit všech­ny milov­ní­ky ces­to­vá­ní, hra­dů, zám­ků, ale i his­to­rie. Autorka si dala s kni­hou veli­ce zále­žet. Krátké pří­běhy při­lá­ka­jí i začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří mají rádi his­to­rii a oce­ní krát­ké tex­ty. Kniha se mě dob­ře čet­la a líbi­lo se mně obsa­ho­va­né zamě­ře­ní. Jelikož mám ráda ces­to­vá­ní o čes­kých a morav­ských hra­dech a zám­cích, tato kni­ha nebu­de chy­bět na našich cestách. Dagmar Ježková dopl­ni­la svý­mi milý­mi ilu­stra­ce­mi celou kni­hu. Mám je moc ráda a vždy se na ně těším, až kni­hu opět ote­vřu.

Autor: Martina Drijverová

Ilustrace: Dagmar Ježková

Žánr: popu­lár­ně – dět­ská nauč­ná edi­ce, pověs­ti, mýty, báje

Vydáno: 2019, Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-266-1460-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]
  • Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky13. listopadu 2019 Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky Jak je to vlastně s dobrem s zlem? Víte, že mají andílci za své kamarády čertíky? Jak je to možné, že se čerti nesmí umývat? Vtipný, laskavý a veselý příběh z pera Pavla Vrány se vám bude […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]