Potrhaná křídla

Potrhaná křídla

Potrhaná kří­d­la – ten­to název nese dal­ší kni­ha Ruty Sepetysové, oblí­be­né autor­ky neo­by­čej­ných young adult romá­nů, kte­rou může­te znát díky jejím dal­ším titu­lům „Sůl moře“ a „V šedých tónech“. Co srd­cervou­cí­ho si pro nás při­pra­vi­la ten­to­krát?

New Orleans v pade­sá­tých letech – to je měs­to plné neu­tu­cha­jí­cí zába­vy a řvou­cí hud­by. V tem­ných kou­tech se ale skrý­vá nebez­peč­ná mafie a dal­ší tajem­né intri­ky. A v tom­to roz­bou­ře­ném měst­ském živo­tě se oci­tá Josie Moraineová, kte­rá se sem pře­stě­ho­va­la se svou mat­kou. Její mat­ka se ale vlast­ně za mat­ku tak úpl­ně pova­žo­vat nedá – živí se pro­sti­tu­cí, zále­ží jí jen na bohat­ství a o Josie se nesta­rá.

Přestože Josie bylo pou­hých sedm let, doká­za­la se posta­vit na vlast­ní nohy, najít si uby­to­vá­ní, násled­ně prá­ci a jít dál. Jít si za svý­mi sny a nevzdá­vat se nadě­je. Je to ale mož­né, když ji stá­le pro­ná­sle­du­jí lidi z mat­či­na okru­hu, kte­ří se jí sna­ží stáh­nout ke dnu? Josie bude muset čelit mno­hým zkla­má­ním, intri­kám, zra­dám, nespra­ved­li­vým obvi­ně­ním, ale i prv­ní lás­ce. Jak se s tím vším vyrov­ná?

Potrhaná kří­d­la shráb­nou do kapsy všech­ny tuc­to­vé young adult pří­běhy, kte­rých je, při­znej­me si to, nespo­čet. Spisovatelka Ruta Sepetysová je sáz­kou na jis­to­tu – má neotře­lé nápa­dy a oje­di­ně­lý vypra­věč­ský talent, kte­rým si hned zís­ká čte­ná­ře na svou stra­nu a při­mě­je je nepus­tit kni­hu z ruky až do posled­ní stra­ny.

Potrhaná kří­d­la v sobě skrý­va­jí vel­mi sil­ný pří­běh, kte­rý si díky por­ci dob­ro­druž­ství, neu­stá­lé­mu napě­tí, záha­dám, detek­tiv­ní­mu vyšet­řo­vá­ní a špet­ky roman­ti­ky vyslou­ží úctu a obdiv všech čte­ná­řů. A když se děj ode­hrá­vá v bujarém, pro nás už his­to­ric­kém, ale stá­le atrak­tiv­ním pro­stře­dí New Orleans, tak to je potom tepr­ve počte­níč­ko!

Ruta Sepetysová volí svá slo­va s obe­zřet­nou peč­li­vos­tí a umí je zkom­bi­no­vat tak, že vás k pří­bě­hu stá­le něco táh­ne a nedá vám to pokoj, dokud nedo­jde­te ke kon­ci, kte­rý je nade­vše řád­ně vygra­do­va­ný. A když vez­mu v úva­hu obtíž­ná téma­ta, kte­rý­mi byla kni­ha pro­stou­pe­na, nemo­hu nic jiné­ho než s nad­še­ním kon­sta­to­vat, jak se kni­ha vyved­la. Prostituce, chu­do­ba, smr­tí­cí nemo­ci, nená­vist a závist... to vše a mno­hem více bylo vylí­če­no tak pře­svěd­či­vě a při­ro­ze­ně záro­veň, že ve mně ješ­tě teď zůstá­vá mra­zi­vý pocit z teh­dej­ší nelí­tost­né doby.

Neskutečně čti­vé, prav­di­vé, záživ­né a nauč­né záro­veň. Jednoznačně dopo­ru­ču­ji všem! Zbystřit by navíc měli stu­den­ti, kte­rým jsou nud­né hodi­ny děje­pi­su pro svou nezá­živ­nost nedo­sta­ču­jí­cí a radě­ji by ame­ric­ký život v 50. letech zaku­si­li „na vlast­ní kůži“. Po pře­čte­ní Potrhaných kří­d­lech mi totiž dáte za prav­du, že autor­či­no vyprá­vě­ní je tak skvě­le důvě­ry­hod­né, že máte pocit, jako bys­te pro­ži­li kus živo­ta prá­vě v New Orleans, s chytrou, sta­teč­nou a inspi­ra­tiv­ní hlav­ní hrdin­kou Josie po svém boku.


 • Autor: Ruta Sepetysová
 • Žánr: svě­to­vá belet­rie, spo­le­čen­ský román, román
 • Nakladatelstvi: COOBOO
 • Datum vydá­ní: 12.05.2014

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 199 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]