Potřebujete nové boty, ve kterých můžete vyrazit na trek do hor nebo na procházku do přírody?

treking

Nešlápnete ved­le, když si vybe­re­te tre­ko­vé boty od znač­ky I-CAX.

Při chůzi v teré­nu a v horách oce­ní­te zpev­ně­nou podráž­ku, kte­rá chrá­ní vaše cho­di­dla, ať je terén sebe­ná­roč­něj­ší. Navíc je podráž­ka o něco šir­ši než u kla­sic­kých spor­tov­ních bot, poskyt­ne vám tedy vyš­ší sta­bi­li­tu a opo­ru ve chví­lích, kdy do toho potře­bu­je­te pořád­ně šláp­nout.

Na noze je ani neu­cí­tí­te, pro­to­že jsou super leh­ké. Moc vás tedy neza­tí­ží, ani když je zrov­na máte sba­le­né ve svém bato­hu. Další prak­tic­kou vychy­táv­kou těch­to bot je jejich pro­dyš­nost, díky kte­ré má cho­di­dlo celý den pří­sun vzdu­chu a jen tak se nespo­tí, což oce­ní­te pře­de­vším při del­ších vycház­kách a túrách. Boty jsou samo­zřej­mě vhod­né a poho­dl­né i pro kla­sic­ké vol­no­ča­so­vé pro­cház­ky.

Na noze vyda­jí skvě­le a až je bude­te mít doma, budou vás pří­mo vybí­zet k tomu, abys­te s nimi někam vyra­zi­li.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21128 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46670 KB. | 17.01.2021 - 00:09:25