Kritiky.cz > Filmové recenze > Pot a krev - 60 %

Pot a krev - 60 %

PotAkrev

Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mla­dý muž, kte­rý se živí jako tre­nér v posi­lov­ně v Miami na Floridě. Jeho den začí­ná a kon­čí pra­cí. Trénuje své kli­en­ty, ale také si najde čas na for­mo­vá­ní vlast­ní­ho těla. Jeho zákaz­ní­ky jsou pře­de­vším boha­tí obchod­ní­ci nebo krás­né ženy. Daniel tak při­chá­zí na to, že by chtěl být také úspěš­ným a boha­tým člo­vě­kem, spl­nit si vlast­ní ame­ric­ký sen. K jeho rea­li­za­ci ale potře­bu­je kum­pá­ny. Nejdříve pře­svěd­čí mla­dé­ho Adriana (A.Mackie), a pak i čer­s­tvě pro­puš­tě­né­ho reci­di­vis­tu Paula (D.Johnson). Jejich plán je jed­no­du­chý – une­sou mili­o­ná­ře, a pak zís­ka­jí jeho maje­tek. I když to vypa­dá jed­no­du­še, tak rea­li­za­ce plá­nu je tro­chu kostr­ba­tá a s men­ší­mi neho­da­mi. Ale nako­nec se vše poda­ří a jsou z nich mili­o­ná­ři.

Námět k fil­mu pochá­zí od Peta Collinse a scé­nář pak vytvo­ři­li Ch.Markus, S.McFeely (oba série Letopisy Narnie) a S.Rosenberg (Con Air). Za kame­ru si stou­pl B.Seresin (Zlomené měs­to) a střih dělal J.Negron (Transformers 3). Režisérem sním­ku je M.Bay, kte­rý je spo­leč­ně s I.Brycem a D. De Linem také pro­du­cen­tem sním­ku.

Hlavní roli hra­je Mark Wahlberg. Jeho Daniel má nejen vypra­co­va­né tělo, ale je i chyt­rý a cíle­vě­do­mý. Pro tuto roli musel Wahlberg nabrat něko­lik kilo sva­lo­vé hmo­ty a vypra­co­vat svo­ji „fit­ness“ posta­vu. V dal­ších rolích mu sekun­du­je Dwayne Johnson v roli Paula a Anthony Mackie v roli Adriana. Mají také vypra­co­va­ná těla, ale moc rozu­mu nepo­bra­li. Společně s Danielem pak tvo­ří oprav­du zvlášt­ní tro­ji­ci, kde má Daniel hlav­ní slo­vo. Milionáře Victora ztvár­nil Tony Shalhoub („Monk“), kte­rý v této posta­vě oprav­du exce­lu­je a herec­ky pře­vá­ží nad hlav­ní­mi hrdi­ny. Postavu sou­kro­mé­ho detek­ti­va Eda zahrál pak Ed Harris, kte­rý svým roz­váž­ným, ale důsled­ným vyšet­řo­vá­ním, dove­de neú­spěš­nou poli­cii ke tro­ji­ci zlo­čin­ců.

Režisérem sním­ku je Michael Bay, kte­rý se pro­sla­vil sérií fil­mů Transformers a Mizerové. Tentokrát ale vsa­dil na tro­ji­ci namakan­ců, kte­ří si chtě­jí spl­nit ame­ric­ký sen. Otázkou ale zůstá­vá, jest­li se mu to oprav­du poved­lo. Série růz­ných scé­nek, ať už akč­ních či komic­kých, se stří­dá sice pra­vi­del­ně, ale po čase se okou­ká a zevšed­ní. Ani hláš­ky ve fil­mu nema­jí pak kýže­ný úči­nek. Snímek pak navíc v někte­rých sek­ven­cích při­po­mí­ná fil­my od Cohena či Tarantina.

Zajímavé na fil­mu je, že byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la na pře­lo­mu let 1994-95 na Floridě. Trojice mužů pak byla nako­nec zatče­na, obža­lo­vá­na a odsou­ze­na k odně­tí svo­bo­dy nejen z úno­su, ale také z vydí­rá­ní, lou­pe­že a vraž­dy.

Celkově film půso­bí akč­ně, má vtip­né i komic­ké scén­ky, ale někdy to půso­bí až moc při­ta­že­né za vla­sy. Je ale zají­ma­vé vidět Američany, jak žijí, jaké mají sny a jak je rea­li­zu­jí. V tom­to fil­mu tak může­me nahléd­nout do živo­ta tří mužů, kte­ří si spl­ni­li svůj sen, ale cena, za jakou ho zís­ka­li je oprav­du vyso­ká.

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • Sex Tape - (45%)28. dubna 2015 Sex Tape - (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (asi na naplnění kamiónu), dobrá skoro jsem se divila, že Apple nebyl v závěrečných […] Posted in Filmové recenze
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […] Posted in Filmové recenze
  • Vykolejená | Trainwreck [45%]14. srpna 2015 Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať již ty, na kterých se podílí scenáristicky, režijně nebo je produkuje, vydělávají a díky tomu mu […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […] Posted in Zajímavosti
  • Grimsby - 40 %7. března 2016 Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30%11. května 2015 Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30% První díl hudební komedie s názvem Ladíme!, vyprávějící o dívčí vokální skupině a jejích svérázných členkách, herečka Elizabeth Banks pouze produkovala, zatímco v případě tohoto […] Posted in Filmové recenze
  • Milovník po přechodu - 70 %13. července 2017 Milovník po přechodu - 70 % Maximo žije se svou sestrou a rodiči v malém domku a je šťastný až do okamžiku, kdy se mu při nehodě zabije otec. Díky tomu má Maximo jasno v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako […] Posted in Filmové recenze
  • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com