Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pot a krev - 60 %

Pot a krev - 60 %

PotAkrev

Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mla­dý muž, kte­rý se živí jako tre­nér v posi­lov­ně v Miami na Floridě. Jeho den začí­ná a kon­čí pra­cí. Trénuje své kli­en­ty, ale také si najde čas na for­mo­vá­ní vlast­ní­ho těla. Jeho zákaz­ní­ky jsou pře­de­vším boha­tí obchod­ní­ci nebo krás­né ženy. Daniel tak při­chá­zí na to, že by chtěl být také úspěš­ným a boha­tým člo­vě­kem, spl­nit si vlast­ní ame­ric­ký sen. K jeho rea­li­za­ci ale potře­bu­je kum­pá­ny. Nejdříve pře­svěd­čí mla­dé­ho Adriana (A.Mackie), a pak i čer­s­tvě pro­puš­tě­né­ho reci­di­vis­tu Paula (D.Johnson). Jejich plán je jed­no­du­chý – une­sou mili­o­ná­ře, a pak zís­ka­jí jeho maje­tek. I když to vypa­dá jed­no­du­še, tak rea­li­za­ce plá­nu je tro­chu kostr­ba­tá a s men­ší­mi neho­da­mi. Ale nako­nec se vše poda­ří a jsou z nich mili­o­ná­ři.

Námět k fil­mu pochá­zí od Peta Collinse a scé­nář pak vytvo­ři­li Ch.Markus, S.McFeely (oba série Letopisy Narnie) a S.Rosenberg (Con Air). Za kame­ru si stou­pl B.Seresin (Zlomené měs­to) a střih dělal J.Negron (Transformers 3). Režisérem sním­ku je M.Bay, kte­rý je spo­leč­ně s I.Brycem a D. De Linem také pro­du­cen­tem sním­ku.

Hlavní roli hra­je Mark Wahlberg. Jeho Daniel má nejen vypra­co­va­né tělo, ale je i chyt­rý a cíle­vě­do­mý. Pro tuto roli musel Wahlberg nabrat něko­lik kilo sva­lo­vé hmo­ty a vypra­co­vat svo­ji „fit­ness“ posta­vu. V dal­ších rolích mu sekun­du­je Dwayne Johnson v roli Paula a Anthony Mackie v roli Adriana. Mají také vypra­co­va­ná těla, ale moc rozu­mu nepo­bra­li. Společně s Danielem pak tvo­ří oprav­du zvlášt­ní tro­ji­ci, kde má Daniel hlav­ní slo­vo. Milionáře Victora ztvár­nil Tony Shalhoub („Monk“), kte­rý v této posta­vě oprav­du exce­lu­je a herec­ky pře­vá­ží nad hlav­ní­mi hrdi­ny. Postavu sou­kro­mé­ho detek­ti­va Eda zahrál pak Ed Harris, kte­rý svým roz­váž­ným, ale důsled­ným vyšet­řo­vá­ním, dove­de neú­spěš­nou poli­cii ke tro­ji­ci zlo­čin­ců.

Režisérem sním­ku je Michael Bay, kte­rý se pro­sla­vil sérií fil­mů Transformers a Mizerové. Tentokrát ale vsa­dil na tro­ji­ci namakan­ců, kte­ří si chtě­jí spl­nit ame­ric­ký sen. Otázkou ale zůstá­vá, jest­li se mu to oprav­du poved­lo. Série růz­ných scé­nek, ať už akč­ních či komic­kých, se stří­dá sice pra­vi­del­ně, ale po čase se okou­ká a zevšed­ní. Ani hláš­ky ve fil­mu nema­jí pak kýže­ný úči­nek. Snímek pak navíc v někte­rých sek­ven­cích při­po­mí­ná fil­my od Cohena či Tarantina.

Zajímavé na fil­mu je, že byl nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se sta­la na pře­lo­mu let 1994-95 na Floridě. Trojice mužů pak byla nako­nec zatče­na, obža­lo­vá­na a odsou­ze­na k odně­tí svo­bo­dy nejen z úno­su, ale také z vydí­rá­ní, lou­pe­že a vraž­dy.

Celkově film půso­bí akč­ně, má vtip­né i komic­ké scén­ky, ale někdy to půso­bí až moc při­ta­že­né za vla­sy. Je ale zají­ma­vé vidět Američany, jak žijí, jaké mají sny a jak je rea­li­zu­jí. V tom­to fil­mu tak může­me nahléd­nout do živo­ta tří mužů, kte­ří si spl­ni­li svůj sen, ale cena, za jakou ho zís­ka­li je oprav­du vyso­ká.


Photo © Paramount Pictures

  • Odstřelovač19. srpna 2021 Odstřelovač Poté, co při jedné misi zahyne jeho kolega, prvotřídní odstřelovač Bob Lee Swagger opustí armádu a tři roky žije sám se svým psem vysoko v horách. Jednoho dne ho navštíví plukovník Johnson […] Posted in Retro filmové recenze
  • Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%29. července 2021 Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před londýnskou akademickou obcí obhájit expedici do Amazonské džungle, kde se podle dávné pověsti z dob […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier23. dubna 2021 The Falcon and the Winter Soldier Po odchodu Stevea Rogerse do superhrdinského důchodu je svět bez Captaina Ameriky. Štít Captaina Ameriky potřebuje nového majitele. Jenže to nyní není na pořadu dne. Je tu nová hrozba, […] Posted in TV Recenze
  • Saw 3D - Vyvrcholení série, které tak ze začátku skutečně vypadá, ale následně se zvrtne.16. dubna 2021 Saw 3D - Vyvrcholení série, které tak ze začátku skutečně vypadá, ale následně se zvrtne. Konečně jsem se dostal k tomu, že jsem zhlédl sedmý díl mé oblíbené série. Sama skutečnost, že mi to trvalo takhle dlouho, svědčí o tom, že jsem měl z tohoto dílu celkem strach. Přece jen, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63654 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53498 KB. | 24.09.2021 - 21:44:27