Kritiky.cz > Recenze knih > Pošťákova snoubenka - Oblíbené postavy románu Podivuhodný život osamělého pošťáka se vrací

Pošťákova snoubenka - Oblíbené postavy románu Podivuhodný život osamělého pošťáka se vrací

PostakovaSnoubenka

Tania, kte­rá pra­cu­je jako ser­vír­ka, je taj­ně zami­lo­va­ná do styd­li­vé­ho poš­ťá­ka Biloda. Ten však neje­ví zájem a když se začne zají­mat o japon­ské hai­ku, Tania nevá­há a začne se o hai­ku také zají­mat, aby měla s Bilodem něco spo­leč­né­ho. Bilodo i přes její sna­hu zájem neje­ví, ale Tania nepře­stá­vá věřit, že je do ní zami­lo­va­ný. Až jed­no­ho dne, kdy najde na sto­lu hai­ku se svým jmé­nem, se všech­no mění. Jejich osu­dy se pro­tnou, i když tro­chu jinak, než bys­te čeka­li.

Na úvod musím říct, že jsem před­cho­zí díl nečet­la, což mož­ná hod­ně ovliv­ní moje hod­no­ce­ní. Já jsem totiž z kni­hy napros­to nad­še­ná. I když jsem si během čte­ní říka­la, že jde spí­še o tako­vou prů­měr­nou kni­hu, tak konec mě pře­kva­pil způ­so­bem, kte­rý jsem ani tro­chu neče­ka­la. Vyzdvihlo to kníž­ku na úpl­ně novou úro­veň.

Docela se mi líbi­lo, že kníž­ka byla jiná, než jsem oče­ká­va­la. Anotace je pod­le mě skvě­le napsa­ná a samot­ná kni­ha čte­ná­ře může hod­ně pře­kva­pit. Moc se mi líbi­ly posta­vy. Myslím, že byly skvě­le pro­pra­co­va­né a dost uvě­ři­tel­né. Překvapivě dost mi při­rost­ly k srd­ci a když jsem kni­hu dočí­ta­la, bylo mi poměr­ně líto, že je opouš­tím.

Autor píše oprav­du vel­mi čti­vě. Děj rych­le ubí­hal a vzhle­dem k tomu, že kni­ha nemá pří­liš moc stran, měla jsem ji pře­čte­nou za chvil­ku. Hodně sym­pa­tic­ké mi při­šlo, že během čte­ní jsem si říka­la, že to všech­no nedá­vá smy­sl a pak, když při­šel konec, všech­no to dosta­lo doko­na­lý smy­sl a já jsem jenom pře­kva­pe­ně kou­ka­la.

Samozřejmě, nej­za­jí­ma­věj­ší na kni­ze bylo hai­ku. Kromě toho, že bylo samot­né hai­ku vklá­dá­no do tex­tu, tak i infor­ma­ce o jeho his­to­rii a o tom, co samot­né hai­ku je. To jsem hod­ně oce­ňo­va­la, pro­to­že při­blí­ží toto umě­ní i člo­vě­ku, kte­rý o tom nikdy nesly­šel. Navíc tam byla řeč i o jiných dru­zích japon­ské­ho umě­ní a vždy aspoň tro­chu nastí­ně­no, o co jde. Trochu se s hai­ku pojí i to, že tam občas byly fakt skvě­lé myš­len­ky, kte­ré sto­jí za to si zapa­ma­to­vat.

 Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la. Jde o milou kníž­ku, s pře­kva­pi­vým dějem a při­da­nou hod­no­tou umě­ní hai­ku. Kniha je svým způ­so­bem ori­gi­nál­ní, a ne tak úpl­ně roman­tic­ká, jako jsem tře­ba já čeka­la.

Moje hod­no­ce­ní je 86 %, pro­to­že konec kni­hy mě napros­to dostal.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Pošťákova snou­ben­ka
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Láska z deníku - Srdcovky26. ledna 2019 Láska z deníku - Srdcovky Emily se rozvádí se svým manželem a má pocit, že se v životě dostala do úzkých. I když je uznávaná spisovatelka, k psaní se nemůže dostat. Proto se rozhodne, že se z rušného New Yorku vydá […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)26. ledna 2019 Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11) Namíchtejte si ingredience svého koktejlu tak, abyste byli skutečně šťastní. Tahle kniha vám neřekne nic nového, ale pomůže vám si uvědomit, že všechno, co potřebujete k dosažení štěstí, […]
  • Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)11. září 2018 Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.) Iris odmala toužila být módní návrhářkou. Její rodiče ji v tom ale nepodporovali a proto nyní pracuje v bance a tak nějak ztratila sama sebe. Když se ji potom naskytla příležitost, aby se […]
  • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]