Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední žoldák - Van Dammovka letošního roku

Poslední žoldák - Van Dammovka letošního roku

PosledniZoldak

Jean-Claude Van Damme se zno­vu vra­cí ve svých šede­sá­ti letech do mého zájmu. Ve slav­ných osm­de­sát­kách jsem si užil hod­ně jeho fil­mů, ale skon­čil jsem s ním v roce 1994, kdy jsem byl v kině na Timecopovi, kte­ré nato­čil fil­mo­vý vše­u­měl Peter Hyams.

Od té doby mně pros­tě, do vče­ra, minul. Na Netflixu jsem si vši­ml, že je nová Van Damovka, u kte­ré jsem zare­gis­tro­val pár trai­le­rů.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, slav­ný žol­dák se zno­vu vra­cí do Francie (Paříže), aby zachrá­nil své­ho syna.

Teď jde o to, jest­li je slav­ný Belgičan stá­le hvězdou nebo pros­tě už není.

Jeho Poslední žol­dák je spí­še tupým oddycho­vým fil­mem, ze kte­ré­ho nemů­že­te čekat vel­kou udá­lost. Od začát­ku je to vel­mi nud­né a Van Damme vás pře­kva­pí ihned svým cha­rak­te­ris­tic­kým roz­ště­pem a do kon­ce fil­mu oče­ká­vá­te, kdy zase bude dal­ší akce.

V dob nej­vět­ší slá­vy jste si akce uži­li dost, ale ten­to­krát je vidět, že když se sna­ží, tak už je pros­tě sta­rý a akce s ním jsou vel­mi krát­ké. Mezi akč­ní­mi sek­ven­ce­mi oče­ká­vá­te něja­ký kloud­ný pří­běh, ale bohu­žel sko­ro dvou hodi­no­vý film pro­tr­pí­te nad napros­tý­ma blbostma, kte­ré urči­tě reži­sér nato­čil pro zába­vu, že natá­čí se slav­něj­ším her­cem, než je sám. Bohužel od fil­mu nelze oče­ká­vat ani pořád­nou nad­sáz­ku, sice se o to sna­ží, ale bohu­žel musí­te vypnout vět­ši­nu svých mozko­vých buněk, aby jste si film uži­li, když nedá­vá vůbec smy­sl od začát­ku do kon­ce.

Van Damme je hlav­ní hvězda, kte­ré­mu nahrá­va­jí repli­ky pro mě nezná­mí her­ci, model­ka Assa Sylla, herec­ká stár Francie Miou-Miou (Dobrodružství rabí­na Jákoba) a dal­ší. Krom fran­couz­ských her­ců si zahrá­li u ruš­tí her­ci a pod­le titul­ků si Van Damme pro rea­li­za­ci fil­mu vybral celý rus­ký štáb, kte­ré­mu velel Francouz David Charhon.

Pokud máte rádi Van Damma a oče­ká­vá­te oddycho­vý film, kte­rý pros­tě sle­du­je­te večer z Netflixu, tak vás film nezkla­me. Je urči­tě lep­ší než čes­ké fil­my posled­ní doby, je samo­zřej­mě lep­ší, než neko­neč­né seri­á­ly. Je to pros­tě film na večer, kdy už nedá­va­jí nic lep­ší­ho. Van Dammovka je pros­tě film, od kte­ré­ho nic nemu­sí­te čekat, máte v sobě pár piv, vín…a kouk­ne­te se na něco, co dáva­jí onli­ne.

40 %

PS: Škoda, že už umřel Jiří Pomeje, ten by ten film pro Čechy celý film povzne­sl mini­nál­ně o 20 % výše. Tomáš Juřička je šikov­nou náhra­dou, vůbec jsem jej nepo­znal. Ale není to J. P, kte­rý je pros­tě s Van Dammem spja­tý.


Photo © Netflix

  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
  • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53448 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53449 KB. | 17.09.2021 - 21:03:57