Kritiky.cz > Články > Poslední Samuraj

Poslední Samuraj

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bitvy, exo­tic­ká pro­stře­dí a Tom Cruise v roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Nathana Algrena,který se vydá­vá do japon­ska, kde prá­vě zuří občan­ská vál­ka. Přináší sem nové zbra­ně pro novou dobu a také své zku­še­nos­ti se zachá­ze­ním s nimy. Samurajský duch ho ale uchvá­tí nato­lik, že se začne učit jejich bojo­vým umě­ním a nako­nec se poku­sí stát jed­ním z nich.

Poslední Samuraj

Děj fil­mu:
     Vysloužilý ame­ric­ký voják Nathan Algren, kte­rý si nyní při­vi­dě­lá­vá před­vá­dě­ním zbra­ní, dosta­ne jed­no­ho dne vel­mi zají­ma­vou nabíd­ku. Má vycvi­čit japon­ské vojá­ky pro­ti Samurajům, za což mu bude nabíd­nut vel­mi při­ja­tel­ný plat.
     Když prv­ní den při­jde ke cvi­čiš­ti, zjis­tí , že japon­ci neu­mí ani tro­chu stří­let. Výcvik tedy začí­ná. Je pře­svěd­čen, že ani jeden muž z voj­ska není při­pra­ven jít do boje, přes­to ale netr­vá dlou­ho a Algren se se svý­mi svě­řen­ci , na roz­kaz, oci­tá na bojiš­ti. I když to vypa­dá, že samu­ra­jo­vé nema­jí díky obrov­ské pře­va­ze japon­ské­ho voj­ska žád­nou šan­ci, tak japon­ci zaži­jí nemi­lo­srd­nou poráž­ku. Algren ‚jako jedi­ný, boj pře­ži­je a je odve­zen Samuraji do jejich ves­ni­ce. Nikdo ho zde nedr­ží nási­lím. Jelikož při­chá­zí zima, musí zde pře­čkat do jara, než roz­ta­je sníh a ote­vře se prů­jezd z ves­ni­ce. V době jeho poby­tu žije v domě ženy, kte­ré v  boji zabil man­že­la. Začne se s ní, i s její­mi dět­mi, sbli­žo­vat. Za nedlou­ho si začne vší­mat zvlášt­ní­ho způ­so­bu živo­ta lidí v této ves­ni­ci. A také se začne zají­mat o samu­ra­je, kte­ré pozo­ru­je při jejich cvi­če­ní boje. Zaujme ho jejich umě­ní a poz­dě­ji se mu začne také učit. Nejprve je oprav­du neši­kov­ný, ale časem se stá­vá jed­ním z nich.
     Když při­jde jaro, ode­jde Algren z ves­ni­ce samu­ra­jů. Za tu dobu shro­máž­di­lo japon­ské voj­sko spous­tu mužů, kte­ré vycvi­či­lo, a hlav­ně mno­ho nových zbra­ní. Jsou už doko­na­le při­pra­ve­ni na boj pro­ti samu­ra­jům. Algren se ale roz­hod­ne bojo­vat za samu­ra­je a vrá­tí se do jejich ves­ni­ce. Příběh kon­čí obrov­ským bojem, ve kte­rém všich­ni samu­ra­jo­vé umí­ra­jí - pře­ži­je jen jedi­ný, kapi­tán Algren, před kte­rým nako­nec pad­ne na kole­na celé japon­ské voj­sko.


Původní název: THE LAST SAMURAI
Český název: Poslední Samuraj
Režie: Edward Zwick
Scénář: John Logan, Edward Zwick, Marshall Herskovitz
Hrají: Tom Cruise ( Nathan Algren) , Ken Watanabe, S. Nakamura
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer.5. září 2022 Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer. Týden před premiérou v České republice a dalších zemích se český epos Jan Žižka  snaží vzbudit rozruch hrůzostrašným trailerem v červeném pásmu, který ukazuje některé z krvavých […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Žitný kvásek28. srpna 2017 Žitný kvásek Přibližně dva roky si dělám svůj domácí kváskový chléb. Postupně se mnou tahle dobrota cestuje na mé přednášky a workshopy, někdy ho přivezu klientovi i do poradny, aby ochutnal něco […] Posted in Domácí rady
  • DivOhen25. dubna 2016 DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY „Substance hoří tak žhavě, že spálí dřevo, kámen…dokonce ocel…a samozřejmě maso! Substance hoří tak žhavě, že rozpouští maso…jako lůj.“ Hallyne Divoký oheň (Wildfire) je […] Posted in Filmové pojmy
  • Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.10. listopadu 2006 Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace. Ááááách… omluvte mě, ale nemohu si pomoci. Při vzpomínce na ty zlaté, bezstarostné časy, kdy jsem jako malé škvrně (trošku chlupatější škvrně) usedal brzo ráno k televizoru značky […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k The Magicians S05E11 - Be The Hyman23. března 2020 Titulky k The Magicians S05E11 - Be The Hyman V 11 díle poslední série nás navštíví pár starých postav... Hyman konečně obžije, Vepř skočí za Julií a Alice s Kady půjdou pro pomoc za Marinou. Titulky pro vás přeložil […] Posted in Titulky
  • Rekonstrukce bez stavebního povolení3. listopadu 2020 Rekonstrukce bez stavebního povolení Všichni, kteří někdy nějakou tu rekonstrukci prováděli, ví, že vše vyžaduje velmi důkladnou přípravu. Rekonstrukce není totiž spojena pouze s výběrem vybavení nebo firmy, jak si mnozí […] Posted in Domácí rady
  • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […] Posted in Recenze knih
  • "Das Filmfest" v Praze a v Brně15. října 2013 "Das Filmfest" v Praze a v Brně Filmovou tvorbu německých, švýcarských a rakouských režisérů, přiblíží "Das Filmfest", který proběhne v Praze od 16. do 20. října v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. října v […] Posted in Festivaly
  • Spider-Man: Miles Morales15. listopadu 2020 Spider-Man: Miles Morales V nejnovějším dobrodružství v Marvel’s Spider-Man vesmíru se teenager Miles Morales přizpůsobuje svému novému domovu, zatímco jako nový Spider-Man následuje svého mentora Petera Parkera. […] Posted in Recenze her
  • Nejlepší filmy roku 201831. prosince 2018 Nejlepší filmy roku 2018 Letos jsem nakonec rozdělil nejlepší filmy roku do třech kategorií po deseti, přičemž vycházím z filmů, které byly v roce 2018 uvedeny v českých kinech, případně z nových filmů, které měly […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,03339 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61674 KB. | 25.09.2023 - 14:47:57