Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Poslední rodina

Poslední rodina

film 8054 medium
Netradičně poja­tý živo­to­pis­ný sní­mek pojed­ná­va­jí­cí o pol­ském malí­ři Zdislavu Beksińském a jeho rodi­ně je reži­sér­ským debu­tem Jana P. Matuszyńského. A jed­ná se nej­píš o aspi­ran­ta na nej­lep­ší arto­vý film uve­de­ný letos v našich kinech.
Výsledek obrázku pro poslední rodina
Film je tra­gic­kou freskou jed­né rodi­ny.
Sledujeme asi 30 let živo­ta jed­né rodi­ny v pane­lá­ko­vém bytě, jehož stís­ně­ný pro­stor dodá­vá sním­ku atmo­sfé­ru tipic­kou pro dobu soci­a­lis­mu a cel­ko­vě chlad­né a depre­siv­ní ladě­ní. Ústředním téma­tem fil­mu jsou rodin­né vzta­hy, pře­de­vším vztah rodi­čů k syno­vi, kte­rý trpí mír­nou dušev­ní poru­chou a čas­to se pokou­ší o sebe­vraž­du. Ostatně smrt je ve fil­mu pří­tom­na vel­mi čas­to, ale je zleh­čo­vá­na čer­ným humo­rem. Film nijak neře­ší poli­tic­kou situ­a­ci, Beksiński ostat­ně nebyl žád­ný disi­dent a to, jak se během těch tři­ce­ti let mění doba, zde není zob­ra­zo­vá­no něja­ký­mi poli­tic­ký­mi změ­na­mi, postu­pu­jí­cí dobu sle­du­je­me­me na tech­nic­kém pokro­ku.
Musím se při­znat, že film mě začal výraz­ně­ji bavit až asi ve své polo­vi­ně, což nemu­sí být nut­ně zna­me­nat nic nega­tiv­ní­ho, jeli­kož si film doká­že vybu­do­vat k divá­ko­vi vztah a trouf­nu si říci, že 99% divá­ků si sní­mek na kon­ci zís­ká. Jediné, co mě tro­chu zkla­ma­lo je, že neby­la více zpra­co­vá­no téma pro­ni­ká­ní západ­ní kul­tu­ry do Polska, což bylo spja­to se synem Tomkem, ani neby­la více před­sta­ve­na Beksińského tvor­ba, kte­rá je nesmír­ně zají­ma­vá a dopo­ru­ču­ji si o ni zjis­tit více. Ovšem uzná­vám, že o to ve fil­mu nešlo a muse­la by být také výraz­ně­ji pro­dlou­že­na jeho sto­páž.
Film je zají­ma­vý i tím, že mnoh­dy stí­rá roz­díl mezi tím, co je nato­če­no kame­ra­ma­nem a tím, co je nato­če­no kame­rou hlav­ní posta­vy, jež měla v nátá­če­ní záli­bu. Tím zís­ká­vá film lec­kdy doku­men­tár­ní atmo­sfé­ru a člo­věk má občas pocit, že se dívá na někte­rý z časosběr­ných doku­men­tů Heleny Třeštíkové. Je také nut­né říci, že herec­ké výko­ny všech třech hlav­ních postav jsou napros­to bri­lant­ní. Ostřílený Andrzej Seweryn je skvě­lě dopl­něn, jak mla­dým Dawidem Ogrodnikem, tak i jeho fil­mo­vou man­žel­kou Aleksandrou Koniecznou.
Tím, čím byl loni Toni Erdmann, tím se zdá být letos Poslední rodi­na, tedy fil­mem, o kte­rém všich­ni mlu­vi, a kte­rý svou pověst mimo­řád­né­ho arto­vé­ho fil­mu zce­la napl­ňu­je. Matuszyńského debut dává napo­věď naděj­né kari­é­ře toho mla­dé­ho Poláka. Zbývá jen dodat povzdech, proč se tako­vé fil­my neto­čí také u nás?
Hodnocení: 90%
FOTO: kinoscala.cz

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

  • Maska zrcadla28. září 2006 Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Filmové recenze
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […] Posted in TV Recenze
  • Festival bollywoodského filmu22. října 2014 Festival bollywoodského filmu Praha a Bollywood je v současné době stále častější a populárnější spojení. Kromě většího zájmu indických filmařů o místní prostředí je to naopak také představení současné indické filmové […] Posted in Festivaly
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • Denisa Nesvačilová – Pavla20. srpna 2019 Denisa Nesvačilová – Pavla Hrajete profi beach volejbalistku, byla příprava na roli náročná? Příprava byla formou profesionálních tréninků s trenérem Janem Chalupou ze Strahova. Pravidelně jsme tam s Petrou […] Posted in Rozhovory
  • #1845: Habíbí - 75 %9. listopadu 2018 #1845: Habíbí - 75 % Habíbí (Habibi)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2012. Vyšlo u Pantheon Books v roce 2011. České vydání má 672 stran a prodává se v plné ceně za 690 Kč.Scénář: Craig […] Posted in Recenze knih
  • Nominace na Ceny Akademie Oscar 202115. března 2021 Nominace na Ceny Akademie Oscar 2021  Nejlepší film Chicagský tribunál            Judas and the Black Messiah            Mank      […] Posted in Filmové recenze
  • A hvězdy mi daly tebe28. června 2018 A hvězdy mi daly tebe „Připomněla jsem si, jak jsme spolu jednou seděli v zaparkovaném autě, jak mě oběma rukama držel za obličej a díval se na mě, jako by nedokázal uvěřit svému štěstí.“ (str. 60) Emma […] Posted in Recenze knih
  • Jason Clarke, Michelle Monaghan a Jai Courtney byli obsazení do...26. ledna 2021 Jason Clarke, Michelle Monaghan a Jai Courtney byli obsazení do... Jason Clarke, Michelle Monaghan a Jai Courtney byli obsazení do akčního thrilleru s názvem Black Site. Snímek bude pojednávat agentech CIA, kteří půjdou po krku uprchlému zločinci jménem […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Vstávání 124. prosince 2019 Vstávání 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45998 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54893 KB. | 28.07.2021 - 09:11:15