Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů

Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů

Definitivně posled­ní 33. klap­ka natá­če­ní čes­ké čás­ti kome­die Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hro­chů padla ve stře­du 26. srp­na v ate­li­é­ru č.2 na Barrandově.

 

   Natáčení v čes­kých inte­ri­é­rech a exte­ri­é­rech skon­či­lo v pátek 21. 8. 2009, kon­krét­ně v 8. pat­ře na inter­ně praž­ské nemoc­ni­ce Na Homolce, kdy byli na pla­ce her­ci Sandra Pogodová (Dobeškova sest­ra Veronika Krajánková), Mirek Vladyka (paci­ent Žůra), Michal Novotný (paci­ent Piml), Jiří Langmajer (dr. Pištělák) a Edita Brychta (dr.Homolová). V pon­dě­lí se po dvou dnech zaslou­že­né­ho vol­na pře­su­nul reži­sér Troška se svým štá­bem do ate­li­é­ru č. 2., kde vznik­ly inte­ri­é­ry Dobeškovy ubi­ka­ce v Africe. V Praze se nato­čí vnitř­ky ubi­ka­ce, setká­ní Dobeška s hadem, chi­rur­gic­ký zákrok a zby­tek obra­zů se bude točit v nemoc­ni­ci v Itibo a v národ­ním par­ku Nakuru v afric­ké Keni. Nemocnice a porod­ni­ce v Itibo je funkč­ní, a tak tvůr­ci zvo­li­li stav­bu ubi­ka­ce a natá­če­ní v ate­li­é­ru z důvo­du, aby nena­ru­šo­va­li fil­mo­vá­ním její chod a neru­ši­li paci­en­ty a rodič­ky.

Na pla­ce v ate­li­é­ru se obje­vil hlav­ní před­sta­vi­tel dr. Dobeška Jaroslav Šmíd, dále Bob Klepl, kte­rý hra­je správ­ce nemoc­ni­ce – bod­ré­ho Vencu Maňase a Zuzana Slavíková jako sest­ra Zdenička Radobejlová.

Venca Maňas je baron Prášil, brouk Pytlík v jed­nom. Všechno zná, všu­de byl a všech­no umí. O jeho minu­los­ti se toho ale pří­liš neví. Jen to, co vyprá­ví on sám. Jednoho dne se obje­vil jako správ­ce čes­ké­ho nemoc­ni­ce v Africe a v sou­čas­nos­ti tam trá­ví již pátý rok. Zdenička Radobejlová je zla­tá duše, anděl, ale v medi­cí­ně je s odpuš­tě­ním vrták. A ten­to tým jede do Afriky posí­lit prá­vě dr. Čeněk Dobešek.

V říj­nu odle­tí štáb, kte­rý spo­lu s her­ci Bobem Kleplem, Zuzanou Slavíkovou, Jaroslavem Šmídem a Betkou Stankovou čítá 22 lidí na 15 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo, kde se budou točit scé­ny s Bobem Kleplem a Zuzanou Slavíkovou. V Keni  se budou natá­čet scé­ny na letiš­ti, v nemoc­ni­ci,  u jeze­ra  a v národ­ním par­ku.

Po pří­le­tu se zavřou tvůr­ci fil­mu ve střiž­ně a začne se pra­co­vat na finál­ní podo­bě kome­die. Výsledek uvi­dí­me 25. 2. 2010 v kinech.

Troška do titul­ních rolí obsa­dil Jaroslava Šmída, Jitku Smutnou, Evu Holubovou, Terezu Bebarovou, Bohumila Klepla, Alžbětu Stankovou, Jiřího Langmajera, Adélu Gondíkovou, Zuzanu Slavíkovou, Miroslava Vladyku, Sandru Pogodovou, Michala Novotného či Oldřicha Navrátila.

Příběh vyprá­ví o mla­dém léka­ři Čeňkovi Dobeškovi, kte­rý pra­cu­je v praž­ské nemoc­ni­ci na inter­ně a žije v bytě se svou man­žel­kou Zuzanou a její mat­kou - Marií Košvancovou. Ta si pro svo­ji dce­ru vždy přá­la dob­ré­ho muže, nej­lé­pe zámož­né­ho a uzná­va­né­ho léka­ře. V době, kdy si Čeněk bral Zuzanu, byl úspěš­ný. Tchýně je pohor­še­na nedo­sta­teč­nou cti­žá­dosti­vos­tí a neschop­nos­tí své­ho zetě vydě­lat pení­ze na dra­hé auto a vilu na praž­ské Ořechovce.

Dobešek se se svý­mi pro­blémy svě­ří kole­go­vi Karlu Pištělákovi, kte­rý mu zaří­dí prá­ci v Africe. Přes veš­ke­ré útra­py se nako­nec mla­dý lékař roz­hod­ne odle­tět. V leta­dle se setká s krás­nou letuš­kou Lenkou, kte­rá je mu vel­mi sym­pa­tic­ká.

Po pří­jez­du má Dobešek pocit, že jeho pobyt v Africe zvlád­ne. Obrat nasta­ne v oka­mži­ku, kdy na něj zaú­to­čí had.

zdroj:Falcon a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […] Posted in Knihovnička
  • Verrücktes Blut (Šílená krev)30. března 2020 Verrücktes Blut (Šílená krev) Nová scéna Národního padla nabízí velmi často zajímavá představení, v poslední době jsem tam krom obligátního Čekání na Godota shlédl i velmi pozoruhodnou německou hru Šílená krev, kterou […] Posted in Divadelní recenze
  • Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi...13. září 2020 Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi... Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi zdarma, načež 505 Games jim jí následně odebralo. Prý se jednalo o omyl a upgrade zdarma měl být navíc dostupný až při vydání […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […] Posted in Speciály
  • Burt Kwouk24. května 2016 Burt Kwouk Burt Kwouk se narodil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potomkem čínských přistěhovalců, kteří žili do jeho 18. let v Šanghaji. Přestěhoval se do Británie, kde žil větší […] Posted in Profily osob
  • Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %3. listopadu 2014 Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 % Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mladý manželský pár žijící v New Yorku. Jejich první setkání je plné bezstarostného zamilování, kdy si rozumí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K...18. prosince 2020 Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K... Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K oznámení došlo neformálně skrze odpověď v komentářích na Twitteru. Posted in Krátké herní aktuality
  • COLIN FARRELL21. července 2012 COLIN FARRELL COLIN FARRELL  je irský rodák, který pokračuje v úspěšném tažení Hollywoodem. V roce 2009 získal Farrell Zlatý globus za svou roli ve filmu V Bruggách a v současně době znovu navázal […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43714 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55807 KB. | 22.05.2022 - 03:02:18