Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

ProcSeNezabit
ProcSeNezabit

Všude na inter­ne­tu najde­te instant­ní tipy, jak být šťast­ný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponož­ky a hlav­ně neza­po­me­nout na von­né svíč­ky. Ale jest­li jste se v tom nena­šli, nezou­fej­te, tahle kni­ha vám uká­že sku­teč­ný důvod, proč se neza­bít a dát živo­tu dal­ší šan­ci.

Tak tohle byla napros­to parád­ní. Musím říct, že jsem dlou­ho nečet­la tak vtip­nou kni­hu, jako byla tahle. Obecně se u knih málo­kdy směju nahlas, ale u téhle to bylo snad na kaž­dé dru­hé strán­ce. Opravdu ta kni­ha je humo­ru plná, ale i tako­vých těch tragi­ko­mic­kých momen­tů, kdy je vám pros­tě líto, co se tam píše a chce se vám bre­čet.

Nejde o kni­hu, kde by byl jeden hlav­ní pří­běh celou dobu. Nebo z čás­ti ano, ale spí­še tam byli popsá­ny jed­not­li­vé momen­ty, kte­ré děla­jí tři auto­ry kni­hy šťast­ný. Velkou před­nos­tí také je to, že žád­ná kapi­to­la nemá více než tři strán­ky a to hod­ně urych­lu­je čte­ní kni­hy.

Co bych taky chtě­la pochvá­lit, jsou ilu­stra­ce v kni­ze. Bohužel jich není moc, ale jsou pros­tě úžas­né. Strašně moc se mi líbí a beru to jako skvě­lou při­da­nou hod­no­tu k celé kni­ze.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co si chtě­jí pře­číst něco vtip­né­ho. Navíc vám to ote­vře oči v tom, že i zdán­li­vě běž­né oka­mži­ky se mohou řadit mezi věci, kte­ré bys­te při­da­li na seznam věcí, proč se neza­bít.


  • Žánr: Humor, Literatura čes­ká
  • Vydáno: 2018, XYZ
  • 1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2018
  • Počet stran: 192
  • Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-7597-051-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46462 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56556 KB. | 28.06.2022 - 04:55:22