Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Poslední, ale jedinečný mohykán

Poslední, ale jedinečný mohykán

Mohyk

Nemá smy­sl tan­co­vat kolem hor­ké kaše, nebo – ať se drží­me téma­tu – kolem dout­na­jí­cí­ho indi­án­ské­ho ohniš­tě. Poslední mohy­kán pat­ří mezi nej­lep­ší fil­my všech dob. Howgh.

Teď bych mohl recen­zi ukon­čit a dál mlčet jak huron­ský lovec sto­pu­jí­cí jele­na, ale před­po­klá­dám, že když už jste sem zaví­ta­li, tak od něj chce­te víc než pou­hý odsta­vec eufo­ric­ké­ho nad­še­ní. Takže pěk­ne po pořád­ku.

S reži­sé­rem Michaelem Mann se podí­vá­me do Severní Ameriky během vál­ky mezi Francií a Anglií v 18. sto­le­tí. Poslední mohy­kán je nato­čen pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Jamese Fenimorea Coopera, ze kte­ré však zby­ly kro­mě muš­ket, šavlí a toma­hav­ků ješ­tě posta­vy, název a základ­ní kost­ra pří­bě­hu. Film je však i přes­to výraz­ně lep­ší než kniž­ní před­lo­ha.

Mann se totiž díky změ­nám vyhnul uny­los­ti Cooperovy kni­hy a od začát­ku před divá­kem ve vel­ko­ry­sé výpra­vě roze­hrá­vá napí­na­vý, dob­ro­druž­ný a v nepo­sled­ní řadě i při­mě­ře­ně roman­tic­ký pří­běh. Proti sobě sto­jí Hawkeye (Daniel Day Lewis) zachra­ňu­jí­cí dce­ry briské­ho gene­rá­la a huron­ský náčel­ník Magua, ze kte­ré­ho Wes Studi udě­lal jed­no­ho z nej­do­ko­na­lej­ších padou­chů fil­mo­vé­ho plát­na. V mlá­dí mi jeho výkon dokon­ce roz­cu­po­val Vinnetouem vykres­le­né před­sta­vy o indi­á­nech jako grizz­ly běs­ní­cí v týpí plném papo­o­sat.

Celý film navíc kro­mě skvě­lé kame­ry (Dante Spinotti) pod­kres­lu­je fan­tas­tic­ká hud­ba (Trevor Jones, Randy Edelman). V závě­ru se tak dočká­me napros­to str­hu­jí­cí osmi­mi­nu­tov­ky, během kte­ré musí i srd­ce nej­za­tvr­ze­lej­ší ble­dé tvá­ře ale­spoň na chví­li zatou­žit stát se hrdým indi­án­ským bojov­ní­kem, kte­rý vyrve svou lás­ku ze spá­rů pod­lé­ho nepří­te­le a poté ho skal­pu­je tupým nožem. A když tohle doká­že film s člo­vě­kem udě­lat, pak si bez deba­ty zaslou­ží nej­vyš­ší hod­no­ce­ní. Takže teď už defi­ni­tiv­ně: Howgh.


Foto: Morgan Creek Productions

  • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 1 Velikost Abrahama Lincolna – jeho zanícení a lidskost – se plně projevila v posledních měsících jeho života a působení v prezidentském úřadě. V rozhodující bitvě musel, navzdory nesmírným […] Posted in Články
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!3. června 2021 Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane! Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mr. & Mrs. Smith - Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí.24. dubna 2021 Mr. & Mrs. Smith - Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí. A stejně tak i šťastné manželství ze kterého se jednoduše časem vytratí láska a náboj a zůstane jen stereotyp. Podobně jsou na tom i hlavní hrdinové akční komedie Mr. & Mrs. Smith. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64183 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51737 KB. | 23.10.2021 - 03:31:09