Kritiky.cz > Filmové recenze > Poseidon

Poseidon

200607181917 poseidon1

Uběhlo třicet-čtyři let od fil­mo­vé­ho před­sta­ve­ní lodě Poseidon. Remake úspěš­né­ho fil­mu z roku 1972 Dobrodružství Poseidonu se v USA dostal do kin zhru­ba před dvě­ma měsí­ci. U nás v čes­ku jsme ho moh­li popr­vé shléd­nout před nece­lým týd­nem a to nám pomoh­lo pocho­pit všech­ny ty nepří­z­ni­vé recen­ze, kte­rých se k tomu­to sním­ku psa­lo sku­teč­ně moc. I přes­to že jsem viděl vše­li­ja­ká hod­no­ce­ní, kte­rá neby­la zrov­na pří­z­ni­vá, pořád jsem Wolfgangu Petersenovi věřil. Vždyť je to ten Wolfgang Petersen co nato­čil vyni­ka­jí­cí Dasboot, říkal jsem si. Už ale chá­pu co se honí v hla­vě divá­ko­vi kte­rý odchá­zí z kina – nega­tiv­ní poci­ty z toho, že nedo­stal to co chtěl. Jediné co jsme moh­li vidět je rych­le se ubí­ra­jí­cí pří­běh ke kon­ci (sto­páž 90 minut tomu vel­mi napo­má­ha­la), kte­rý se nám neob­tě­žu­je ani pořád­ně před­sta­vit jed­not­li­vé posta­vy. Takže pak se dívá­te jen na to, jak se pár lidí dostá­vá z lodě kte­rou smet­la vlna a nyní ční tru­pem z vody, palu­bou je pod vodou a je jen otáz­kou času jest­li vydr­ží nebo se poto­pí ..

Čas od času se sta­ne, že se při urči­tých pod­mín­kách na moři zved­ne obrov­ská vlna. Tak se tomu sta­ne i při osla­vě Silvestrovské noci. Třicet met­rů vyso­ká vlna sme­te obrov­skou loď se spous­tou pasa­žé­rů uvnitř. Loď se po pře­ku­le­ní palu­bou do vody stá­le drží na hla­di­ně a to dává pasa­žé­rům jedi­nou nadě­ji. Když ale kapi­tán lodi řek­ne všem v sále aby zůsta­li na mís­tě. Tak až na pár lidí to udě­lá. Tím „pár lidí“ jsem mys­lel ty, kte­ré se nám Petersen sna­žil ze začát­ku během 10ti minut uká­zat a tím nazna­čit, že se jed­ná o hlav­ní posta­vy, kte­ré se budou v příš­tích chví­lích dostá­vat z lodi ven. Prolézání úzkou šach­tou, dostá­ní se přes hoří­cí sál až do pře­lé­zá­ní přes zapla­vo­va­cí komo­ry k zádi lodi. Zkrátka kdy­bych to měl všech­no shr­nout spous­ta vel­mi dob­rých efek­tů nemů­že zachrá­nit špat­ně napsa­ný scé­nář. Jedná se pou­ze o sou­hrn akč­ních scén. Žádný pří­běh od fil­mu neče­kej­te, poně­vadž se o žád­ném nedá mlu­vit. Poseidon při­po­mí­ná spí­še atrak­ci v zábav­ním par­ku v Universu než­li film. Začne pře­vrá­ce­ním lodi a kon­čí dostá­ním hrst­ky šťast­liv­ců z jejich útrob na širé moře, kde je v zápě­tí najdou vrtu­l­ní­ky.. Rozpočet se vyšpl­hal až k závrat­ným 160 mili­o­nu dola­rů, což je vel­mi mno­ho. Jeho výdě­lek už ale tako­vé část­ky dosa­hu­je jen z těží. Do dneš­ní­ho dne v Americe Poseidon vydě­lal pou­hých 60,156,539 dola­rů..

Poseidon se poto­pil nejen ve fil­mu, ale poto­pil se i v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. A to zna­me­ná, že lidé o tako­vou­to podí­va­nou už zkrát­ka nema­jí zájem. K létu urči­tě kata­stro­fic­ký film pat­ří, ale tohle? Doufejme, že se Petersen vzpa­ma­tu­je a co nevi­dět nato­čí něco vhod­né­ho jeho jmé­nu a tím si napra­ví repu­ta­ci.

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • One Direction: This Is Us - 55 %29. srpna 2013 One Direction: This Is Us - 55 % Když se v létě 2010 Naill Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlinson přihlásili do britské talentové soutěže The X-Factor, toužili po sólové dráze zpěváků. Jako jedinci […] Posted in Filmové recenze
  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […] Posted in Filmové recenze
  • Das Boot (Ponorka), 198111. srpna 2014 Das Boot (Ponorka), 1981 Německý režsér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěšných filmů (Můj nepřítel, Trója, Nekonečný příběh), nicméně byl to právě snímek Ponorka (Das Boot), kterým se trvale zapsal do […] Posted in Filmové recenze
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...21. července 2005 Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place... Je jen pár snímků, jež změnily historii filmu, jež se staly kultem a postupem času se stávají něčím, o čem si lidé vyprávějí s respektem. Vzpomeňte si za pár let na Sin City.Recenze našeho […] Posted in Filmové recenze
  • Sňatek bez domova / Noce blanche18. prosince 2012 Sňatek bez domova / Noce blanche „Někteří lidé jsou vězni vlastního osudu.“ Mathilde Tessier je sedmnáctiletá studentka střední školy. Nezávislá, problematická dívka bez rodičů s cynickým pohledem na život i na svět. […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...