Portal (2007)

5126010253 86520055 o2
Half-Life zna­jí i lidé, kte­ří se o inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vou zába­vu moc neza­jí­ma­jí. Portal měl být mož­ná původ­ně jen tako­vým ved­lej­ším pro­duk­tem toho­to slav­né­ho titu­lu, jen­že netr­va­lo to dlou­ho a tato hra si vyslou­ži­la vel­ké uzná­ní ze stra­ny hráč­ské veřej­nos­ti (a také pokra­čo­vá­ní). Přitom sama pod­sta­ta hry je jed­no­du­chá. Sice vidí­te svo­ji posta­vu z pohle­du prv­ní oso­by, nicmé­ně nejed­ná se o kla­sic­kou stří­leč­ku, nikdo zde neze­mře a vaše posta­va ani nevy­stře­lí. Jedinou zbra­ní je ASHPD (por­tá­lo­vá pis­to­le), kte­rá jed­no­du­še udě­lá ve zdi por­tá­ly, mezi kte­rý­mi lze pře­chá­zet. Princip hry dopl­ňu­jí ješ­tě jakési podiv­né kost­ky, kte­rých lze vět­ši­nou vyu­žít jako těží­tek pro roz­lič­ná tla­čít­ka. Dohromady tak­to nakom­bi­no­vá­no, s úžas­ným designem úrov­ní a zají­ma­vým pří­bě­hem (kte­rý, bez legra­ce, osci­lu­je mezi horo­rem a kome­dií), se vytvá­ří pozo­ru­hod­ný záži­tek, kte­rý prá­vem zís­kal oce­ně­ní za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší video­hru roku 2007.
Nevýhodou je urči­tě her­ní dél­ka, neboť i prů­měr­ný hráč je scho­pen Portal zvlád­nout „poko­řit“ za jeden den.
Ve hře vede­te posta­vič­ku dámy jmé­nem Chell, kte­rá se bůhví­proč ocit­la na podiv­ném mís­tě, kde s ní hovo­ří jen syn­te­tic­ký hlas umě­lé inte­li­gen­ce GLaDos, kte­rá Chel vede dále, radí ji a sli­bu­je, že na kon­ci veš­ke­ré­ho tes­to­vá­ní ji bude čekat osla­va s dor­tem...
Portal je str­hu­jí­cí hra, kte­rou jsem v pod­sta­tě dohrál na „jeden zátah“. Povinnost pro všech­ny milov­ní­ky logic­kých her a fil­mo­vé série Kostka.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
Další naše články...