Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Portal (2007)

Portal (2007)

5126010253 86520055 o2
Half-Life zna­jí i lidé, kte­ří se o inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vou zába­vu moc neza­jí­ma­jí. Portal měl být mož­ná původ­ně jen tako­vým ved­lej­ším pro­duk­tem toho­to slav­né­ho titu­lu, jen­že netr­va­lo to dlou­ho a tato hra si vyslou­ži­la vel­ké uzná­ní ze stra­ny hráč­ské veřej­nos­ti (a také pokra­čo­vá­ní). Přitom sama pod­sta­ta hry je jed­no­du­chá. Sice vidí­te svo­ji posta­vu z pohle­du prv­ní oso­by, nicmé­ně nejed­ná se o kla­sic­kou stří­leč­ku, nikdo zde neze­mře a vaše posta­va ani nevy­stře­lí. Jedinou zbra­ní je ASHPD (por­tá­lo­vá pis­to­le), kte­rá jed­no­du­še udě­lá ve zdi por­tá­ly, mezi kte­rý­mi lze pře­chá­zet. Princip hry dopl­ňu­jí ješ­tě jakési podiv­né kost­ky, kte­rých lze vět­ši­nou vyu­žít jako těží­tek pro roz­lič­ná tla­čít­ka. Dohromady tak­to nakom­bi­no­vá­no, s úžas­ným designem úrov­ní a zají­ma­vým pří­bě­hem (kte­rý, bez legra­ce, osci­lu­je mezi horo­rem a kome­dií), se vytvá­ří pozo­ru­hod­ný záži­tek, kte­rý prá­vem zís­kal oce­ně­ní za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší video­hru roku 2007.
Nevýhodou je urči­tě her­ní dél­ka, neboť i prů­měr­ný hráč je scho­pen Portal zvlád­nout „poko­řit“ za jeden den.
Ve hře vede­te posta­vič­ku dámy jmé­nem Chell, kte­rá se bůhví­proč ocit­la na podiv­ném mís­tě, kde s ní hovo­ří jen syn­te­tic­ký hlas umě­lé inte­li­gen­ce GLaDos, kte­rá Chel vede dále, radí ji a sli­bu­je, že na kon­ci veš­ke­ré­ho tes­to­vá­ní ji bude čekat osla­va s dor­tem...
Portal je str­hu­jí­cí hra, kte­rou jsem v pod­sta­tě dohrál na „jeden zátah“. Povinnost pro všech­ny milov­ní­ky logic­kých her a fil­mo­vé série Kostka.

  • Titulky k American Housewife S03E15 - American Idol8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E15 - American Idol Každý z nás má nějaký sen, čemu by se chtěl věnovat, jakou profesi by si vybral. Jen šťastlivec může říct, "tohle jsem vždycky chtěl dělat, to jsem si vysnil". U Taylor je to zpívání (jako […] Posted in Titulky
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná past II3. května 2003 Smrtonosná past II Když John McTiernan v roce 1988 natočil film Smrtonosná past, všem podřadným Schwarzeneggerovkám v ranné „pumping lead“  formě odzvonilo.Hlavní postava tohoto filmu –John McClane- byl […] Posted in TV Recenze
  • Dying Light 2 nás má zahrnout velkým množstvím obsahu a...8. července 2020 Dying Light 2 nás má zahrnout velkým množstvím obsahu a... Dying Light 2 nás má zahrnout velkým množstvím obsahu a nabídne i dlouhodobou podporu ze strany vývojářů, potvrdil Tymon Smektała, vedoucí celého projektu. Posted in Krátké herní aktuality
  • Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od...27. srpna 2020 Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od... Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od Lovecrafta a horovové série Dead Space. Exkluzivní next-gen titul pro PS4 a PS5 od studia TeamKill Media vyjde někdy v průběhu […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […] Posted in Filmové premiéry
  • Česká republika:USA - 3:221. února 2018 Česká republika:USA - 3:2 Zopakujte si dnešní vítězství hokejistů na Olympiádě. https://youtu.be/DeqLcADR0kw Posted in Zajímavosti
  • RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti6. ledna 2020 RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti Nesnesitelný tlak přílišné zátěže – to je často jediný pocit, který má žena, která vstupuje do období menopauzy. Volání duše o něco, co je tak zoufale daleko, pokud to vůbec žena dokáže ve […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...