Kritiky.cz > Vaření > Pořádná flákota? Grilovaná krkovice s pikantní omáčkou. Pořádná letní grilovačka!

Pořádná flákota? Grilovaná krkovice s pikantní omáčkou. Pořádná letní grilovačka!

GN2MA

Sezona gri­lo­vá­ní je v plném prou­du. Přidejte ke svým tutov­kám z loň­ských let něco nové­ho! Tahle krko­vič­ka s pikant­ní omáč­kou vám zachut­ná a urči­tě si ji v létě ješ­tě zopa­ku­je­te!

Krkovice je ke gri­lo­vá­ní jako stvo­ře­ná. Než se pus­tí­te do pří­pra­vy, měj­te na pamě­ti, že musí­te maso včas vyn­dat z led­ni­ce, ide­ál­ní doba je aspoň šest hodin před samot­ným gri­lo­vá­ním. Díky poko­jo­vé tep­lo­tě je maso po upe­če­ní kře­h­čí.

Maso nekle­pej­te ani nezba­vuj­te tuč­ných čás­tí. A také ho nesol­te, to si scho­vej­te až na úpl­ný konec. Po gri­lo­vá­ní nech­te krko­vi­ci minut­ku odpo­či­nout a dopře­jte jí čas na zatáh­nu­tí, aby vám po nakro­je­ní neu­tek­la šťá­va.

Krkovice s thajskou omáčkou

Na 4 por­ce bude­te potře­bo­vat: 4 plát­ky vep­řo­vé krko­vi­ce. Na mari­ná­du: 1 lží­ci limet­ko­vé šťá­vy, 1 lží­ci třti­no­vé­ho cuk­ru, 1 lží­ci ústři­co­vé omáč­ky, 2 lží­ce rybí omáč­ky, 2 lží­ce sójo­vé omáč­ky. Na omáč­ku k podá­vá­ní: 5 lžic rybí omáč­ky, 2 lží­ce třti­no­vé­ho cuk­ru, 1 lží­ci limet­ko­vé šťá­vy, 2 nadrob­no nase­ka­né chil­li paprič­ky, hrst nase­ka­né­ho kori­an­d­ru, 1 nadrob­no nakrá­je­nou šalot­ku. Na doho­to­ve­ní: sůl, pepř

Postup: V mis­ce pro­mí­chej­te všech­ny suro­vi­ny na mari­ná­du tak, aby se cukr zce­la roz­pus­til. Hotovou mari­ná­dou potře­te maso z obou stran a dej­te ho na chví­li do chla­du. Mezitím smí­chej­te všech­ny suro­vi­ny na omáč­ku. Pak při­pra­ve­né maso nech­te oka­pat a vlož­te na roz­pá­le­ný gril. Grilujte z kaž­dé stra­ny maxi­mál­ně pět minut. Maso může­te v prů­bě­hu peče­ní ješ­tě potřít zby­lou mari­ná­dou. Hotové por­ce osol­te, ope­pře­te a podá­vej­te s při­pra­ve­nou omáč­kou.

Tip: Jako pří­lo­hu může­te pou­žít peče­né bram­bo­ry, ochu­ce­ný kuskus nebo gri­lo­va­nou zele­ni­nu.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...