Policie Modrava

Modrava

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších seri­á­lů tele­vi­ze Nova se vra­cí s nový­mi díly a zno­vu divá­ky pře­ne­se do pro­stře­dí maleb­né šumav­ské pří­ro­dy, kte­rá ukrý­vá dal­ší kri­mi­nál­ní pří­pa­dy. Osm nových dílů, osm napí­na­vých veče­rů, osm vzru­šu­jí­cích pří­bě­hů... V nich se na poza­dí vyšet­řo­vá­ní roze­hra­jí i sou­kro­má dra­ma­ta čle­nů týmu kri­mi­na­lis­tů pod vede­ním Jany Vinické, jejich rodin, přá­tel a zná­mých. Předlohou jsou jim sku­teč­ní oby­va­te­lé Šumavy, kte­ré autor pro­jek­tu a reži­sér Jaroslav Soukup poznal v tom­to drs­ném, ale mimo­řád­ném kra­ji. Neměnné zůstá­vá i herec­ké obsa­ze­ní. Vedle Soni Norisové či Jaroslava Satoranského se budou divá­ci i nadá­le potká­vat s Filipem Tomsou, Jaroslavou Stránskou, Michalem Holánem, Matějem Dadákem, Janou Bouškovou i Táňou Medveckou.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,65561 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46812 KB. | 21.01.2021 - 15:40:35