Kritiky.cz > Filmové premiéry > Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov

Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov

P9157167

Dnes se nový film Wilsonov reži­sé­ra Tomáše Mašína před­sta­vil před novi­nář­ským pub­li­kem  a od 1.října 2015 se už bude uchá­zet o zájem fil­mo­vých divá­ků. Vtipná detek­tiv­ní kome­die má skvě­lé obsa­ze­ní a dobo­vou atmo­sfé­ru. Tajenmé ulič­ky měs­ta u Dunaje jsou za tem­ných nocí nebez­peč­né a náměs­tí se při­pra­vu­jí na osla­vu při­po­je­ní měs­ta ke Spojeným stá­tům ame­ric­kým a pře­jme­no­vá­ní na Wilsonov. Oslavy se sice tro­chu nevy­da­ří, ale vyšet­řo­vá­ní tajem­ných vražd se  poli­cej­ní­mu čeka­te­li Josefu Eisnerovi a drs­né­mu ame­ric­ké­mu agen­tu FBI Foodovi poda­ří vyře­šit. Tuhle dvo­ji­ci zdo­bí kouz­lo osob­nos­ti, vtip­né dia­lo­gy a fes­tov­ní nasa­ze­ní v akci. Hercům se hrá­lo dob­ře a je na divá­cích, zda si pří­běh a jeho hrdi­no­vé najdou trva­lej­ší divác­kou obli­bu.

Na film zvou do kin tvůr­ci: scé­náris­ta Marek Epstein, reži­sér Tomáš Mašín, Jiří Macháček - Aaron Food, Vojtěch Dyk - Josef Eisner a Táňa Pauhofová

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,29573 s | počet dotazů: 223 | paměť: 52482 KB. | 16.05.2021 - 09:11:04
X