Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Polednice vystrašila novináře

Polednice vystrašila novináře

DSCN8535
DSCN8535
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvůrci nové­ho čes­ké­ho fil­mu před­sta­vi­li novi­ná­řům film, jehož scé­nář vychá­zí ze zná­mé tra­gic­ké bás­ně K.J.Erbena. Lehce horo­ro­vý fil­mo­vý pří­běh se ode­hrá­vá v malé ves­nič­ce, kde čas ply­ne zvol­na a téměř v pokli­du. To však nezna­me­ná, že tomu­to mís­tu vyhne smrt.

Producent Matěj Chlupáček vsa­dil na mla­dé­ho reži­sé­ra Jiřího Sádka, kte­rý si s prv­ky horo­ru pohrá­vá s leh­kos­tí. Lehké však neby­lo natá­če­ní pro Aňu Geislerovou v roli Elišky a pro Karolínu Lipowskou, kte­rá hra­je  její malou dce­ru. Obě si zahrá­ly něko­lik scén plných napě­tí a stre­su, ale po novi­nář­ské pro­jek­ci byla jejich nála­da výraz­ně lep­ší. Film divá­ky zau­jal.

Dále hra­jí: Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Daniela Kolářová, Zdeněk Mucha


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98542 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58159 KB. | 16.08.2022 - 00:09:30