Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

Pokrok
Pokrok

Pokrok je kni­ha, kte­rá vám před­sta­ví deset důvo­dů, proč bys­te budouc­nost nemě­li vidět tak čer­ně. V dese­ti kapi­to­lách, kaž­dá před­sta­vu­je jeden důvod, se dozví­te, že média spous­tu věcí zby­teč­ně moc dra­ma­ti­zu­jí a že všech­no spě­je k lep­ší­mu.

Musím říct, že celá kni­ha byla vel­mi pouč­ná. Dozvíte se tam, jak straš­ná byla minu­lost a že se lep­ší pod­mín­ky pro život a také se zvět­šu­je dél­ka živo­ta. V kaž­dé kapi­to­le je něja­ký graf a tabul­ka, kte­ré vám uká­že, jak se svět vyví­jí.

Možná jsem byla tro­chu zkla­ma­ná tím, že se celá kni­ha zabí­rá hod­ně minu­los­tí, ale bez toho by to nej­spí­še nešlo a nemě­ní to nic na tom, že kni­ha je hod­ně pouč­ná. Přinese vám hod­ně zají­ma­vých infor­ma­cí. Je to kni­ha, kte­rou bude­te číst po kapi­to­lách, pro­to­že se nejed­ná o belet­rii a ani tak nejde číst.

Líbí se mi celý kon­cept kni­hy. Určitě bych ji dopo­ru­či­la lidem, kte­ří se sna­ží zís­kat něja­ké nové infor­ma­ce o tom, jakým smě­rem se svět ubí­rá. Také je dob­ré kni­hu dopo­ru­čit něko­mu, kdo vidí budouc­nost jenom čer­ně.

„Právě z toho­to důvo­du si musí­me pama­to­vat, že když jsou lidé svo­bod­ní, nevy­tvá­ře­jí cha­os, ale pokrok.“ (str. 19)


Žánr:
Ekonomie a obchod
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:304
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-86389-63-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98271 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56629 KB. | 04.07.2022 - 12:02:40