Kritiky.cz > Pro domov > Pokojové rostliny, které přežijí vše

Pokojové rostliny, které přežijí vše

img a283435 w1996 t1490729270

Každý byt potře­bu­je vhod­né doplň­ky a deko­ra­ce. Vítané a skvě­lé deko­ra­ce před­sta­vu­jí samo­zřej­mě kvě­ti­ny. Kromě toho, že je jejich poslá­ní z este­tic­ké­ho hle­dis­ka neza­stu­pi­tel­né, jsou také vel­mi důle­ži­té z toho důvo­du, že v domác­nos­ti zlep­šu­jí kli­ma, regu­lu­jí vlh­kost, čis­tí vzduch.

Samozřejmě kvě­ti­ny vyža­du­jí péči. Jsou lidé, pro kte­ré je péče o kvě­ti­ny koníč­kem a pocti­vě o kaž­dou rost­lin­ku peču­jí, pře­sa­zu­jí, říz­kují. Mnozí lidé však ani netu­ší, jak čas­to by se měly kvě­ti­ny zalé­vat.  Proto hod­ně lidí volí ne prá­vě opti­mál­ní řeše­ní v podo­bě umě­lých kvě­tin. Toto se týká nejen domác­nos­ti, ale také firem, kan­ce­lá­ří nebo obcho­dů. Umělé kvě­ti­ny fun­gu­jí jako lapa­če pra­chu a vět­ši­na lidí je vní­má jako vel­ký kýč. Je tedy zřej­mé, že s umě­lý­mi kvě­ti­na­mi si pří­liš dobrou vizit­ku neu­dě­lá­me.
listy aloe
Ženy si scho­vá­va­jí rády suše­né kvě­ti­ny, zvláš­tě růže. Stejně tak jsou vel­mi oblí­be­né aranž­má se sla­měn­ka­mi. Nicméně suše­ná kvě­ti­na už není kvě­ti­na v tom pra­vém slo­va smys­lu.

Pokud se neumíte chovat k rostlinám

Pokud jste na kytič­ky jak Herodes na dětič­ky, není to roz­hod­ně důvod k tomu, abys­te na kvě­ti­ny zane­vře­li. Ale roz­hod­ně buď­te milo­srd­ní ke kvě­ti­nám, kte­ré potře­bu­jí spe­ci­ál­ní péči a radě­ji si je vůbec nepo­ři­zuj­te. Pojďme se sezná­mit s něko­li­ka nená­roč­ný­mi kvě­ti­na­mi, kte­ré mají vel­kou šan­ci, že pře­ži­jí i Vaši nedo­sta­teč­nou péči.
·         Zelenec
·         Dracena
·         Lopatkovec
·         Ledviník zte­pi­lý
·         Tchýnin jazyk
·         Aloe vera
·         Meduňka
bylinky v hliněných květináčích
Výhodou těch­to rost­lin není jen jejich zdán­li­vá nezni­či­tel­nost, ale také jejich ceno­vá dostup­nost a v nepo­sled­ní řadě, jak jsme výše uved­li také to, že čis­tí vzduch.

Samozřejmě i nezni­či­tel­né rost­li­ny zni­či­tel­né samo­zřej­mě jsou a vyža­du­jí ale­spoň něja­kou základ­ní péči. Například neza­po­mí­nej­te na to, že kvě­ti­ny se zalé­va­jí odstá­tou vodou. Bližší infor­ma­ce k péči o rost­li­ny si vel­mi snad­no vygo­o­glu­je­te pro­střed­nic­tvím inter­ne­tu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]