Kritiky.cz > Recenze knih > Pokladnice pohádek - pohádky z různých koutů Evropy tak, jak je všichni známe

Pokladnice pohádek - pohádky z různých koutů Evropy tak, jak je všichni známe

hqdefault 2

O dva­nác­ti měsíč­kách - jed­nou byla mat­ka, kte­rá měla dvě dce­ry. Jednu vlast­ní, kte­rou milo­va­la a dru­hou nevlast­ní, ke kte­ré se cho­va­la vel­mi zle. Ani Holena, nevlast­ní sest­ra s hod­nou Maruškou neza­chá­ze­la úpl­ně dob­ře. Macecha nemoh­la Marušku vystát pro její krá­su, pro­to­že se bála, že si pro Holenu nepři­jde kvů­li Marušce žád­ný nápad­ník a tak s Holenou vymys­le­ly zákeř­nost. Poslali Marušku do lesa na fial­ky s tím, že se bez nich nemá vra­cet. Ovšem byla zima a sníh, tudíž bylo nemož­né fial­ky při­nést. Marušce se to však poda­ři­lo s pomo­ci dva­nác­ti měsíč­ků, kte­ré v lese obje­vi­la. To však neby­lo jedi­né zlo od mace­chy a Holeny.

Pták Ohnivák a liš­ka Ryška - byl jed­nou uje­den král a ten se pyš­nil svou zahra­dou. Bylo tam mno­ho vzác­ných stro­mů, ale jeden z nich plo­dil zla­tá jabl­ka. Každé ráno se uro­di­lo jed­no tako­vé jabl­ko. Ovšem žád­né zra­lé jabl­ko se nedo­čka­lo rána a krá­le to veli­ce rmou­ti­lo. Nakonec si k sobě povo­la­la nej­star­ší­ho syna, aby v noci strom hlí­dal. Nepochodil. Pak při­šel na řadu pro­střed­ní syn, ale ani ten neuhlí­dal jabl­ko. Nakonec šel na řadu ten nejmlad­ší. O půl­no­ci na zlo­dě­je při­šel - jed­na­lo se o zla­té­ho ptá­ka, kte­rý chtěl jabl­ko odnést. Princ zís­kal jed­no pír­ko, kte­ré ráno uká­zal otci.

Kocour v botách - byl jed­nou jeden mly­nář a ten měl tři syny. Než zemřel, všech­ny si k sobě zavo­lal a odká­zal jim tři věci. Nejstaršímu mlýn, pro­střed­ní­mu osla a nejmlad­ší­mu kocou­ra. Nejmladší syn si zou­fal a chtěl si z kocou­ra udě­lat pal­čá­ky. Kocour však v tu ránu pro­mlu­vil. Chtěl po mla­dém chlap­ci, aby mu opat­řil pytel a pár vyso­kých bot. Slíbil mu, že za to mu pomů­že ke štěs­tí. Tak si nemlad­ší řekl, že to s ním zku­sí. Kocour si tedy nazul boty a utí­kal s pyt­lem do lesa, kde nachy­tal kře­pel­ky, kte­ré pak odne­sl na zámek mls­né­mu krá­li.

Klasické pohád­ky tak, jak je všich­ni zná­me. Ta nejmlad­ší gene­ra­ce, kte­rá je mož­ná ješ­tě nezná, by urči­tě tou­to kni­hou nepo­hrd­la. Celkem je zde dva­náct pohá­dek. Obálka je moc hez­ky udě­la­ná. Doporučuju ke čte­ní. Má 80 stran.

 • Autor: Alena Peisertová
 • Žánr: pohád­ka
 • Nakladatelství: Edika
 • Datum vydá­ní: 10. 09. 2018

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy o zvířátkách s poučením13. května 2017 Příběhy o zvířátkách s poučením U většiny dětí jsou příběhy o zvířátkách, ať už domácích nebo lesních, sázkou na jistotu. Když jsou navíc dlouhé tak akorát, hodí se jako pohádka před usnutím, nebo na ukrácení dlouhé […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Třetí kniha s titulem "Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě" je zase pořádný špalek a dostala se na 452 stránek. To je opravdu pořádná dávka mangy, ale při čtení takového špalku jsem se […] Posted in Recenze knih
 • Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě21. prosince 2018 Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě Všichni je známe, všichni je milujeme - bajky samotného zakladatele tohoto žánru provázejí lidstvo už od 6. století př. n. l. Ezop své bajky přednášel ústně: lidé se tak postupně dozvídali […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...