Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres

Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres

Poklad

Ve štá­bu vel­kých kopro­duk­cí vidě­lo mno­ho asi­s­ten­tů pří­le­ži­tost vytáh­nout se a uká­zat svo­ji moc. Tak se během natá­če­ní Pokladu na Stříbrném jeze­ře cho­val i Slavko Andres, dru­hý asi­s­tent režie. Protože mlu­vil dob­ře němec­ky, sdě­lo­val Andres chor­vat­ským her­cům s vel­kým důra­zem přá­ní a poža­dav­ky reži­sé­ra Reinla. Mirko Boman dostal od Andrese za úkol reci­to­vat ver­šo­va­ný text své role němec­ky, přes­to­že kaž­dý odří­ká­val text ve své mateř­šti­ně, pro­to­že film se pak stej­ně syn­chro­ni­zo­val. Chudák Boman, kte­rý neměl o něm­či­ně ani potu­chy, si lámal jazyk se slo­vy, o nichž nevě­děl, co zna­me­na­jí. Po chví­li to reži­sér Reinl nevy­dr­žel, zasta­vil natá­če­ní a přes tlu­moč­ní­ka se Bomana zeptal, proč chce zrov­na ver­še reci­to­vat němec­ky, když všech­no ostat­ní hra­je chor­vat­sky. Boman se na reži­sé­ra udi­ve­ně podí­val:

„Vy jste to tak pře­ce chtěl!“ odvě­til ohro­me­ně.
„Já?“ zeptal se Reinl s pře­kva­pe­ním.
„Ano, vy! Tak mi to řekl asi­s­tent Slavko!“ vysvět­lo­val zma­te­ný herec.

Režisér Reinl si dal asi­s­ten­ta zavo­lat a ten svo­ji neple­chu při­znal. Chtěl si s Bomanem vyrov­nat něja­ké sta­ré účty. Byla to směš­ná pomsta, ale půso­bi­vá, pro­to­že celý štáb se her­ci od srd­ce smál. Tomu se ale nako­nec ule­vi­lo, pro­to­že se ver­še v chor­vat­šti­ně brzy nau­čil a svou roli reci­tu­jí­cí­ho Strejce Gunsticka zahrál výteč­ně.


Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52208 s | počet dotazů: 191 | paměť: 53706 KB. | 18.09.2021 - 16:06:11