Kritiky.cz > Pro domov > Pojištění na nemocenskou

Pojištění na nemocenskou

img a314617 w1993 t1525593129Určitě už jste někdy sly­še­li o pojiš­tě­ní na nemo­cen­skou. Tenhle typ pojiš­tě­ní má roz­hod­ně mno­ho výhod, ale také nevý­hod. Pojištění pra­cov­ní neschop­nos­ti fun­gu­je vel­mi jed­no­du­še. Po jeho sjed­ná­ní pla­tí­te pra­vi­del­ně pojist­né, a pokud vás potká něja­ká nemoc, pak vám pojiš­ťov­na vypla­tí sjed­na­nou část­ku po celou dobu vaší nemo­ci.

peníze na zdraví

Samozřejmě ji může uzavřít jen ten, kdo není v pra­cov­ní neschop­nos­ti a má trva­lé pří­jmy. Umožnění sjed­ná­ní bývá od 15. nebo i 90. dne neschop­nos­ti.

Standardně pojiš­ťov­ny vyplá­cí až po ukon­če­ní pra­cov­ní neschop­nos­ti, ale u někte­rých pojiš­ťo­ven je v pod­mín­kách uve­de­no, že máte nárok na zálo­hu po jed­nom nebo dvou měsí­cích neschop­nos­ti.
šikanovaná žena

Nikdy nesmí­te ale zapo­me­nout pra­cov­ní neschop­nost nahlá­sit, jeli­kož by vám moh­la pojiš­ťov­na plně­ní zamít­nout. Je poža­do­vá­no, aby pra­cov­ní neschop­nost byla nahlá­še­na do 3 až 7 dnů od vzni­ku náro­ku na pojist­né plně­ní. Některé pojiš­ťov­ny poža­du­jí nahlá­še­ní až do kon­ce karenč­ní doby.

Vyplácení nemo­cen­ských dávek je maxi­mál­ně po dobu 380 kalen­dář­ních dnů. Je výji­meč­ných pří­pa­dech, lze dobu pro­dlou­žit a to až od 350 dní.

Právě v roce 2018 nasta­ne vel­ké množ­ství změn v oblas­ti nemo­cen­ské­ho pojiš­tě­ní. Mnohé z nich již byly uve­de­ny v plat­nost a někte­ré pro­za­tím ješ­tě niko­li. Přijdou ale v prů­bě­hu toho­to roku.

Už od led­na se zvý­ši­la saz­ba nemo­cen­ské dáv­ky. Možná vás pře­kva­pí, že od 31. dne (kalen­dář­ní­ho) pra­cov­ní neschop­nos­ti, bude nemo­cen­ská 66%, což je o 6% více než do teď. Od 61 dne pra­cov­ní neschop­nos­ti to bude dokon­ce 72%. Z toho tedy vyplý­vá, že pokud bude člo­věk na dočas­né pra­cov­ní neschop­nos­ti déle jak měsíc, bude mu vyplá­ce­na vyš­ší nemo­cen­ská.

Je ale důle­ži­té dát si pozor na konec pojiš­tě­ní. Během doby, kdy je pojiš­tě­ní sjed­ná­no mohou nastat okol­nos­ti, za kte­rých vám pojiš­tě­ní neschop­nos­ti kon­čí. Mezi tyto udá­los­ti může­me zařa­dit při­zná­ní inva­lid­ní­ho důcho­du či mateř­skou dovo­le­nou. Je ale pou­ze na vás, jak tyto změ­ny pojiš­ťov­ně nahlá­sí­te.

  • Jak pojistit nemovitost v zahraničí28. března 2021 Jak pojistit nemovitost v zahraničí ·         Možnost první: nech to realitce Při nákupu nemovitosti v zahraničí se mnoho kupujících spoléhá na služby realitních kanceláří. V České republice funguje několik […] Posted in Pro domov
  • Buďte o krok napřed28. března 2021 Buďte o krok napřed Nemovitost a domácnost První váš krok v oblasti pojišťování by měl být k uzavření pojištění nemovitosti a domácnosti. Bez této pojistky nesmírně riskujete ztrátu […] Posted in Pro domov
  • Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte!19. března 2021 Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte! Dopřejte si něco dobrého, ale zároveň zdravého. Jíst se dá i zdravě a také lehce, bez zbytečných tuků a sladidel či umělých barviv. Bez různých náhražek nebo bez zbytečně nasycených […] Posted in Pro domov
  • Jak pojistit rozestavěný dům14. března 2021 Jak pojistit rozestavěný dům ·         Hypoteční úvěr. Může se stát, že pojištění rozestavěného domu bude jednou z podmínek čerpání úvěru. I pokud ale stavbu financujete svépomocí, je dobré pojištění […] Posted in Pro domov
  • I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru28. února 2021 I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru Nové zařízení bytu či domu, nové lampy a další osvětlení, vše perfektně sladěno do detailů. Ve svém bytě se chcete cítit dobře a útulně a vše tomu přizpůsobujete. Jeden prvek vám ale […] Posted in Pro domov
  • Pojištění pronajatého bytu5. února 2021 Pojištění pronajatého bytu 1.      Nepojištěná domácnost První a nejčastější chybou je, že nájemník spoléhá na to, že pojištění bytu se vztahuje i na vybavení bytu. To obvykle není pravda. Pokud majitel […] Posted in Pro domov
  • Jak pojistit dům29. prosince 2020 Jak pojistit dům Co chcete pojistit? Prvním krokem ke správné volbě pojištění je rozhodnout se, co potřebuji pojistit. Pojištění nemovitosti se vztahuje na pojištění domu samotného, zatímco pojištění […] Posted in Pro domov
  • Pryč je doba povozů16. prosince 2020 Pryč je doba povozů Moderní technika nahradila v mnohém zvířata, která se kdysi používala jak na práci, tak například na převoz lidí a také surovin. Zapřáhl se povoz na něj vozík a jelo se s celým […] Posted in Pro domov
  • Co vás může ohrozit?6. prosince 2020 Co vás může ohrozit? Člověk nechce hned myslet na nejhorší. Zvláště ne ve chvíli, kdy se raduje z nově nabytého majetku. Ale neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech. A nejen po těch druhých. Může […] Posted in Pro domov
  • Co dělat v případě pojistné události20. listopadu 2020 Co dělat v případě pojistné události Krok první: bezpečnost především Máte-li podezření, že vaše pojistná událost vyžaduje asistenci policie, mělo by vytočení čísla 158 být vaším prvním a jediným krokem. Policii […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,15470 s | počet dotazů: 210 | paměť: 50340 KB. | 11.04.2021 - 23:32:01