Kritiky.cz > Pro domov > Pojištění domu se vyplatí

Pojištění domu se vyplatí

img a315823 w1727 t1526757889Dům pro mno­hé z nás je oáza kli­du, har­mo­nie a mís­to, kde pro­ží­vá­me radost­né i ty méně radost­né rodin­né situ­a­ce.  Proto je potře­ba toto mís­to pořád­ně ochra­ňo­vat. K tomu Vám může poslou­žit jak pojiš­tě­ní domác­nos­ti tak také pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti. Pojďme si více při­blí­žit pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti nebo­li pojiš­tě­ní sta­veb. Toto pojiš­tě­ní se váže tedy pou­ze ke stav­bě na byd­le­ní a tedy pokud se ve stav­bě nachá­zí jen jedi­ná kan­ce­lář, nelze už na tuto stav­bu toto pojiš­tě­ní pro­vést. Do toho­to pojiš­tě­ní se zahr­nu­je poško­ze­ní oken, zdí, stře­chy a podob­ně. Tedy jed­ná se o poško­ze­ní stav­by. Pojistit, ale může­te také stav­by jako je skle­ník, garáž nebo tře­ba cha­lu­pu. Pokud se tedy Vaši nemo­vi­tos­ti něco sta­ne z důvo­du živel­né pohro­my, požá­ru nebo van­da­lis­mu mělo by se Vás toto pojiš­tě­ní týkat.

parčík před domem.jpg

Na jakou částku pojistit?

 

Hodnota, na kte­rou chce­te nemo­vi­tost pojis­tit, pat­ří mezi nej­dů­le­ži­těj­ší para­me­tr celé­ho pojiš­tě­ní a pro­to je potře­ba se na to při sjed­ná­vá­ní oprav­du pořád­ně zamě­řit. Vliv na cenu má spous­ta aspek­tů. Mezi tyto aspek­ty pat­ří výše spo­lu­účas­ti, loka­li­ta, kde se nemo­vi­tost nachá­zí a také čím vyš­ší část­ka pojiš­tě­ní tím více zapla­tí­te měsíč­ně na pojiš­tě­ní. Pojišťovny nabí­ze­jí také svým kli­en­tům růz­né balíč­ky, kde si mohou dát pou­ze pojiš­tě­ní, kte­ré se jich týká. To zna­me­ná, že pokud byd­lí­te v nezá­to­po­vé zóně, je zby­teč­né mít pojiš­tě­ní na povo­deň. Na inter­ne­tu najde­te spous­tu srov­ná­va­čů, kte­ré Vám pomo­hou si ujas­nit u kte­ré pojiš­ťov­ny pojiš­tě­ní uzavřít a za jakých pod­mí­nek.

pojištění domu.jpg

První fotit a poté uklízet

 

Když už se Vám bohu­žel sta­ne, že Vaše nemo­vi­tost je poško­ze­ná, zkus­te potla­čit nej­pr­ve své pudy uklí­ze­ní a začně­te fotit. Fotodokumentace je totiž v tom­to pří­pa­dě vel­mi důle­ži­tá. Nejprve zajis­tě­te nemo­vi­tost tak, ať nedo­jde k ohro­že­ní zdra­ví Vaše nebo Vašich pří­buz­ných, udá­lost oka­mži­tě ohlas­te pojiš­ťov­ně, kde máte sjed­na­né pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti a než k Vám dora­zí likvi­dá­tor, vyfoť­te poško­ze­ní.

  • Bezpečí je vždy na prvním místě24. března 2021 Bezpečí je vždy na prvním místě Máte nádherný byt či rodinný dům, chatu anebo chalupu? Máte je také dobře pojištěné a to v případě katastrof, živelných pohrom, proti vandalismu, krádežím i nepříjemným […] Posted in Pro domov
  • Pojištění domácnosti- na co se vztahuje7. února 2021 Pojištění domácnosti- na co se vztahuje Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří […] Posted in Pro domov
  • Povinné pojištění a všechny druhy pojistek19. ledna 2021 Povinné pojištění a všechny druhy pojistek Pro klidný a bezpečný život, je velmi důležité, mít správné druhy pojištění. Když se stane nehoda či jakékoliv druhy nepříjemností, úraz a podobně, jsme finančně kryti, proti nemalým […] Posted in Pro domov
  • Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel16. ledna 2021 Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel A je to tady - našli jsme si nádherný dům, založili rodinu a ke krásnému příbytku se zahradou jsme si pořídili malé roztomilé štěňátko. Co ale dělat, když naše psí miminko najde […] Posted in Pro domov
  • Hubnout přirozenou cestou26. prosince 2020 Hubnout přirozenou cestou Možná, že už jste vyzkoušeli tu spoustu „zaručených“ diet, které nám radí slavné filmové hvězdy anebo třeba dietu podle horoskopu. Už na první pohled je jasné, že to asi příliš fungovat […] Posted in Pro domov
  • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
  • Vyplatí se mít pojištění domácnosti?18. listopadu 2020 Vyplatí se mít pojištění domácnosti? Nikdy nevíte, co se může stát. Říkáte si, že Vám se přece nemůže stát, že byste zapomněli vypnout žehličku či Vás navštívili zloději, když máte bezpečnostní zámek. Život nám je schopen […] Posted in Pro domov
  • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
  • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
  • Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra7. února 2021 Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra Máte chuť dozvědět se více o zazenu či zenovém buddhismu? Pak stojí za to prostudovat tuto knihu. Jedno čtení však nestačí. Je třeba se nad východním učením zamyslet. V 60. letech 20. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,89598 s | počet dotazů: 204 | paměť: 50218 KB. | 10.04.2021 - 14:03:36