Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky z lesa - každý den vypráví datlí tatínek jednu pohádku

Pohádky z lesa - každý den vypráví datlí tatínek jednu pohádku

125715 350 0 fit
125715 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

To byl tak jeden dub a v něm žila datlí rodin­ka. Máma, táta a ptá­ča­ta. Rodiče se měli co ohá­nět, aby uži­vi­ly svo­je čty­ři malič­ké. Ovšem, když se ptá­ča­ta najed­la, vyža­do­va­la pohád­ku. Samozřejmě, že byla. Tatínek se roz­ho­dl, že jim bude vyprá­vět o skřít­ku Modřulovi. Ten se sta­ral o jeden veli­ký mod­řín. Byl zrov­na pod­zim a Modřula měl plné ruce prá­ce. Musel svůj strom totiž při­pra­vit na dlou­hý zim­ní spá­nek a to není jen tak. Ovšem jed­no­ho dne při­šla pohro­ma. Pod kůru se mod­ří­nu nastě­ho­va­la pěk­ná tlu­pa mra­ven­ců. Ti se roz­hod­li, že tam pře­č­ka­jí zimu. Ovšem pro­blém byl, že mod­řín to vel­mi bole­lo.

Další den, když už byla ptá­ča­ta nakr­me­ná, poslech­li si pohád­ku o jed­nom střa­pa­tém Smrkáčkovi. To byl nepo­sed­ný skří­tek, jenž byd­lel ve starém smr­ku. Sice se o svůj strom sta­ral, ale se nepředřel. Jednou si tak zabě­hl ke své kama­rád­ce vever­ce s tím, že si budou hrát. Ta se však nejdří­ve umy­la a nasní­da­la. Pak tepr­ve šla za skřít­kem. Hráli si tak, až byla vever­ka celá zadý­cha­ná a una­ve­ná. Musela si odpo­či­nout. Jejich hra při­lá­ka­la postup­ně dal­ší oby­va­te­lé lesa. I ty postup­ně začal Smrkáček una­vo­vat, až všich­ni napros­to vyčer­pa­ní odpo­čí­va­li. Ovšem vever­ka měla ješ­tě oba­vu o čis­to­tu nejen Smrkáčka, ale i jeho stro­mu, kte­rý úpl­ně roz­cu­cha­li.

Moc hezká pohád­ka. Datlí tatí­nek vyprá­ví kaž­dý den jed­nu pohád­ku svým ptá­čát­kům. Je to úpl­ně jed­no­du­chá kla­sic­ká pohád­ka. Takhle to má vypa­dat. Pro děti ide­ál­ní. Obálka také vel­mi pří­jem­ná. Má 104 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Lenka Jakešová
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 29. 04. 2020

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,78641 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61692 KB. | 28.09.2023 - 19:06:50