Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Honza Žanek Hlaváček úsměv
Honza Žanek Hlaváček úsměv

Nabitá Mary - žili byli dva brat­ři, jeden byl boha­tý a ten dru­hý byl chudý a navíc se sta­ral o dce­ru Marušku. K tomu byl vdo­vec. Staršího bra­t­ra nikdo kvů­li jeho lako­mos­ti nechtěl. Maruška, když cho­di­la do ško­ly, tak šla slou­žit k cham­ti­vé­mu strý­ci. Ten ji slí­bil, že až bude mít po matu­ri­tě, tak ji vypla­tí.

Jak Žanek han­tý­ro­val špa­něl­sky - v jed­né rodi­ně byl jedi­ná­ček Žanek. Byl sice hod­ný, ale bohu­žel v hla­vě bylo pus­to, a to i přes­to, že vycho­dil šest tříd ško­ly. Co se týká mlu­ve­ní, tak to také zrov­na neby­la žád­ná slá­va. Matka dosta­la jed­nou nápad - dala mu pení­ze, aby se při­hlá­sil na něja­ký jazy­ko­vý kurz.

Sedum krka­vech - žila byla rodi­na se sed­mi syny. Jednou mat­ka pek­la chléb a syno­vé zlo­bi­li. Snášela to, ale pohár trpě­li­vos­ti pře­te­kl a ona zakle­la, aby zkr­ka­vě­li. Bohužel pro ni se jí to vypl­ni­lo - pro­mě­ni­lo se sedm synů v sedm krkav­ců a odle­tě­li.

Válka vo Budulínkovi - žili byli babič­ka a děde­ček a měli u sebe malé­ho chla­peč­ka Budulínka. Porodila ho jejich dce­ra a bohu­žel nevě­dě­la, kdo je jeho otec. Babička s dědeč­kem šli jed­nou pryč a babič­ka mu kladla na srd­ce, aby niko­mu neo­t­ví­ral. Jak tak čekal, při­šla liš­ka.

Nevodsponěná a paz­gři­vec - kdy­si dáv­no žil správ­ný chla­pík se tře­mi dce­ra­mi. Byl to vekslák a neži­vil se zrov­na pocti­vě. Měl co dělat, aby svo­je dce­ry uži­vil - zůsta­ly totiž sirot­ci po mamin­ce. Ty dvě star­ší - s těmi měl potí­že, cho­di­ly pořád po dis­ko­té­kách a kou­ka­li po klu­cích.

Micmen v šufla­tech - jed­nou žil mly­nář se tře­mi syny, kocou­rem a oslem. Mlynář mlel a syno­vé mu pomá­ha­li. Když mly­nář umí­ral, tak odká­zal nej­star­ší­mu mlýn, pro­střed­ní­mu osla a nejmlad­ší­mu kocou­ra. Starší brat­ři byli s dědic­tvím sro­zu­mě­ni, nejmlad­ší se na kocou­ra moc netvá­řil a chtěl z kocou­ra nechat udě­lat ruka­vi­ce.

Devět pohá­dek, ovšem necha­la bych to oprav­du dětem až od 15 let, pro­to­že jsou to svým způ­so­bem pikant­ní pohád­ky, konec­kon­ců tomu nasvěd­ču­je i obal. Nicméně jsou dost dob­ré, je to všech­no v han­tecu, nikdo se nemu­sí bát, vždyc­ky na kon­ci sou vysvět­le­ná slo­víč­ka. Audiokniha trvá 1 hodi­nu a 50 minut. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Honza Žanek Hlaváček
  • Žánr: povíd­ky
  • Vydavatelství: Jan Hlaváček
  • Interpret: Borek Kapitančík

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66241 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56602 KB. | 25.06.2022 - 21:19:10