Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %

Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %

img 169434 main

Dvacet pohá­dek sesklá­da­ných a sepsa­ných na moti­vy růz­ných zná­mých pří­bě­hů – tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat tahle kni­ha. Vilík je u babič­ky a léčí se z nemo­ci. Každý večer k němu při­chá­zí hol­čič­ka z krbu a její mamin­ka Meluzína v komí­ně. Vilík čte vždyc­ky jed­nu pohád­ku a po něm je na řadě hol­čič­ka, ovšem za ni vyprá­ví mamin­ka. Začíná se pohád­kou O Jankovi, Joskovi, Štěpánovi a krás­né Simonce.

Je o dře­věn­ká­ři, kte­rý má dva­náct synů a nyní se mu naro­di­lo tři­nác­té dítě – hol­čič­ka. Pro ni hle­dá kmo­t­ra. Najde uro­ze­né­ho pána, jenž mu nabíd­ne, že hol­čič­ku vez­me k sobě na zámek a tam ji vycho­vá spo­lu se svý­mi tře­mi syny. Velmi pěk­ná je O prin­ci a stří­br­ném zajíč­ko­vi. Vypráví o krá­li, kte­rý měl jed­no­ho syna a tři dce­ry. Během něko­li­ka dnů se prin­cez­ny ztra­tí a nikdo neví kam. Princ se je vydá hle­dat a najde je jako man­žel­ky obrů. Jsou spo­ko­je­né a šťast­né, tak­že bra­tr zakro­čit nemu­sí. Celou dobu mu pomá­há stří­br­ný zají­ček, což je vlast­ně zakle­tá prin­cez­na.

Hodně výprav­ná a zají­ma­vá pohád­ka – O Šáhovi, vezí­ro­vi a der­vi­šo­vi. Jednoho dne půjde der­viš zaba­vit moc­né­ho šáha a nau­čí ho spe­ci­ál­ní­mu kouz­lu. Tomu samé­mu však i pro­rad­né­ho vezí­ra, kte­rý své­ho pána pod­le zra­dí, ale po záslu­ze bude potres­tán.

O prin­cezně a Zeleném rytí­ři je vol­ně podob­ná pří­bě­hu o Popelce. Z dal­ších zná­mých a podob­ných pohá­dek těm kla­sic­kým jsou napří­klad – O Krásce a Zvířeti, O Popelce a skle­ně­ném stře­víč­ku a dal­ší.

Tahle kni­ha je moc pěk­ná, teda mě se líbi­la, až na jed­nu pohád­ku, kte­rá je na můj vkus až pří­liš ost­rá, jinak nemám žád­né výhra­dy. I kres­by jsou úžas­né. Doporučuju pro děti vše­mi dese­ti, není dra­há a má doce­la dost stran – 172.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Jan Vladislav
 • Žánr: pro děti
 • Ilustrace: Vlasta Baránková
 • Nakladatelstvi: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 1999

 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […] Posted in Recenze knih
 • Strýček Bosko - kniha15. května 2017 Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokrevní strýc, jenom mu tak všichni říkali, protože provozoval kouzla. Vlastně to byl nejlepší […] Posted in Recenze knih
 • Ovidiova poslední láska - kniha9. června 2017 Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho družkou, a to poslední. Zemřel jí v náručí za jednoho jarního rána. Odpřísáhla při všech bozích, že […] Posted in Recenze knih
 • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […] Posted in Recenze knih
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […] Posted in Recenze knih
 • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […] Posted in Recenze knih
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […] Posted in Recenze knih
 • O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 % Mnozí jistě znají pohádky, v nichž je hlavním hrdinou malé prasátko Lojzík. Další z dílů má podtitul Pozdrav slunci. Děj začíná tím, že Lojzíkovi a jeho spolužákům ve škole oznámí paní […] Posted in Recenze knih
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com