Kritiky.cz > Filmové recenze > Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev

Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev

RamboPosledniKrev

John Rambo v herec­kém obsa­ze­ní – Sylvestr Stallon se vra­cí k blíz­kým, dob­rým lidem. Na ran­či v Arizoně vycho­vá­vá jako svo­ji dce­ru dív­ku, kte­rá je v nejas­ném pří­bu­zen­ském pomě­ru k hlav­ní posta­vě. Matka dív­ky kdy­si zemře­la a otec pone­chal dce­ru na vycho­vá­ní její babič­ce, kte­ré John Rambo pomá­há s výcho­vou. Až na depre­siv­ní před­sta­vy z bojo­vé minu­los­ti Ramba pro­bí­há život na osa­mě­lé used­los­ti poklid­ně. Napětí při­chá­zí ve chví­li, kdy se dív­ka vydá­vá za svo­ji kama­rád­kou do Mexika, kde žije její otec.

John Rambo ji varu­je před tou­to ces­tou, ale násle­du­jí­cí před­ví­da­ný sled obra­zů, kdy je une­se­na mafií a má být poslé­ze pro­dá­na, pro­bí­há ve sty­lu pěst­ních sou­bo­jů s napa­de­ním Ramba, kte­rý obje­vu­je dív­ku v děsi­vém pro­stře­dí obchod­ní­ků s bílým masem, kuli­sách vra­žed­né dro­go­vé atmo­sfé­ry a děsi­vých poty­ček. Porážka Ramba, kte­rý sice našel, co hle­dal, pokra­ču­je zázrač­ným vylé­če­ním u novi­nář­ky, kte­rá kdy­si pro­šla podob­nou trp­kou, bolest­nou zku­še­nos­tí stře­tu s mafií. Po pře­kva­pi­vém uzdra­ve­ní je Rambo roz­hod­nu­tý zachrá­nit svo­ji scho­van­ku, což se sice poda­ří, avšak dív­ka na zpá­teč­ní ces­tě náh­le umí­rá. Chybí vysvět­le­ní proč, vinou pro­ži­té­ho trau­ma­tu usu­zu­je divák ?A tady vrcho­lí dal­ší část fil­mu, kte­rá pře­chá­zí v akč­ní scé­nu msty.

Ranč obklo­pe­ný gan­gs­te­ry brá­ní Rambo pomo­cí důmy­sl­ně nastra­že­ných pas­tí, pod­zem­ních cho­deb pod ran­čem, kte­ré postup­ně zlik­vi­du­jí ban­du mafie. Reflexe pro­ži­té­ho živo­ta, kon­čí jakousi očist­nou katar­zí, kdy John Rambo žijí­cí pro dru­hé, pro­šel pro­mě­nou kli­du a zrá­ní, zlo bylo po záslu­ze potresta­né, ale­spoň ve fil­mu při­chá­zí odpla­ta a svět se har­mo­ni­zu­je, tak jak to vyža­du­je řád rov­no­váhy svě­ta. Film nená­sil­ný­mi pro­střed­ky odmí­tá orga­ni­zo­va­nou pro­sti­tu­ci a dro­go­vé pro­stře­dí, což povy­šu­je jen akč­ní vyzně­ní fil­mu, navíc v osa­mo­ce­né křeh­kos­ti jedin­ce a jeho boje vůči spo­le­čen­ské­mu zlu. Podbarvující hud­ba navo­zu­je filo­so­fic­kou refle­xi, mnoh­dy i v bouř­li­vém vypě­tí bojo­vých scén.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Madagascar 3 - Recenze - 100%23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […]
  • Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho7. února 2019 Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]
  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
  • Mělčiny (The Shallows) - 65 %10. srpna 2016 Mělčiny (The Shallows) - 65 % Nancy Adamsová je mladá studentka medicíny, která zbožňuje surfování. Při něm si totiž dokáže pročistit mysl a zapomenout na rodinnou tragédii. Vydává se tak s kamarádkou na výlet do míst, […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Zabiják & bodyguard - 70 %17. srpna 2017 Zabiják & bodyguard - 70 % O tom, jakou prací se živí zabiják a co dělá bodyguard, většina lidí ví. Úkolem zabijáka je najít a zlikvidovat určitou osobu, pokud možno co nejrychleji. Naopak bodyguard má na starosti […]
  • Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.9. dubna 2019 Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rychlost. Tvůrčí strasti mě obvykle nepostihují na startovní čáře, ale až později – v průběhu […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […]
  • Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40%24. července 2018 Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40% A bude se zase utíkat. Každé vězení má své slabé místo. A i tentokrát jde o to najít ho. Ray Breslin (Sylvester Stallone) si po poslední akci sedl raději za stůl a řídí svůj tým […]