Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Pofoukáme, zalepíme!

Pofoukáme, zalepíme!

Pofoukame

Bojí se vaše dítě boles­ti? Špatně sná­ší jaké­ko­li škráb­nu­tí, bou­li, mod­ři­nu natož zale­pe­ní drob­né ran­ky? Nebo si nao­pak rádo hra­je na dok­to­ra, obva­zu­je panen­ky a lepí náplas­ti med­víd­kům?         Z kníž­ky Zafoukáme, zale­pí­me, bude mít jis­tě vel­kou radost. A to i v pří­pa­dě, že jsou mu pou­hé dva roky.

Knížka čtver­co­vé­ho for­má­tu s pev­ný­mi stra­na­mi je urče­ná pro děti od dvou let. Spojuje svět barev, svět zví­řat a svět boles­ti – tedy dět­sky sro­zu­mi­tel­nou for­mou. V kníž­ce totiž najde­te pět náplas­tí (žlu­tou, mod­rou, zele­nou, tma­vě mod­rou a čer­ve­nou). Těmito náplast­mi budou děti „uzdra­vo­vat“ zví­řát­ka – pej­ska, opič­ku, oveč­ku, slo­na a med­víd­ka. Co zví­řát­ko prá­vě bolí, se dozvě­dí v jed­no­du­ché bás­nič­ce, napří­klad: „Medvídek se neroz­hlé­dl, než na klá­du v lese sedl. Přehlédl vět­vič­ku, co z ní ven trče­la, ta se mu zapích­la tam, kam by nemě­la. Měl jsi sice smůlu, smut­ný med­vě­de, i tohle však náplast léčit dove­de.“  „Pofoukáme, zale­pí­me a med­víd­ka uzdra­ví­me!“ Nebo: „Ovečka běží a radost­ně ská­če, škráb­ne se do bříš­ka, to bude plá­če. Keř plný šíp­ků jí v ces­tě stál, pře­sko­čit přes něj kdo by se bál? Oděrka na bříš­ku za slzy nesto­jí, neboj se oveč­ko, náplast ji zaho­jí.“ „pofou­ká­me, zale­pí­me a oveč­ku uzdra­ví­me!“

Ilustrace v kníž­ce jsou pěk­ně barev­ně a názor­ně zpra­co­va­né, bás­nič­ky – byť jde o původ­ně němec­kou kníž­ku se dob­ře nená­sil­ně rýmu­jí. Jsou uži­ty zdrob­ně­li­ny, kte­ré děti běž­ně přio svém pro­je­vu pou­ží­va­jí. Navíc jde o neotře­lý nápad, auto­ři mys­le­li i na to, aby šly náplas­ti pou­žít opa­ko­va­ně. Stačí je ze strán­ky strh­nout, aniž by se tato poško­di­la, oplách­nout a lepí zno­vu.Autor
: Bernd Penners
Ilustrace: Henning Löhlein

Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Albatros

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: nečís­lo­vá­no, 15

Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67828 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51609 KB. | 24.10.2021 - 19:49:52