Podzimní zútulnění bytu

img a295512 w1994 t1506972067

Každé roč­ní obdo­bí je krás­né. Často si sice stě­žu­je­me, že už zase začí­ná pod­zim, a pak bude zima. Že máme mno­hem rad­ši to tep­lo a slu­níč­ko. Ano, léto je pro mno­hé z nás nej­krás­něj­ším obdo­bí. Na pod­zim je již mno­hem vět­ší zima, i přes­to, že sví­tí slu­níč­ko, bohu­žel už je slab­ší a nedo­ká­že nás tolik zahřát, začí­ná se brzy stmí­vat a veli­ce čas­to prší. I v pod­zi­mu ale může­me spat­řit nád­he­ru a kouz­lo naší pří­ro­dy, kte­rá si pohrá­vá s neu­vě­ři­tel­ný­mi vari­a­ce­mi barev. Opadává lis­tí, kte­ré hra­je oprav­du vše­mi barva­mi a vytvá­ří tak kou­zel­nou atmo­sfé­ru. Jestliže k tomu ješ­tě sví­tí slu­níč­ko, je to napros­to doko­na­lé.
stylová dekorace
Zkuste si byt zútul­nit tak, abys­te se i v tom­to roč­ním obdo­bí cíti­li dob­ře a pří­jem­ně. Nalaďte jej do pod­zim­ních barev. I přes­to, že nastá­vá chlad­něj­ší obdo­bí, může­te zvo­lit tep­lé tóny pod­zim­ních barev, jako jsou čer­ve­ná, hně­dá, oran­žo­vá, žlu­tá, zele­ná, kha­ki… Na výběr máte více mož­nos­tí. Do těch­to barev dolaď­te zdo­be­ní bytu. Můžete tedy pře­vléct pol­štář­ky do pod­zim­ních pota­hů, na stůl se hodí běhoun v pod­zim­ních bar­vách, po poko­ji roz­mís­tě­te von­né svíč­ky. Velikou inspi­ra­cí mohou být okras­né dýně, ze kte­rých může­te udě­lat pod­zim­ní aranž­má. Stačí nakou­pit tro­chu suše­ných kvě­tin, nebo zajít do lesa či na lou­ku, kde urči­tě něco seže­ne­te. S tro­chou fan­ta­zie a kre­a­ti­vi­ty vytvo­ří­te jis­tě něco ori­gi­nál­ní­ho, co se bude hodit doprostřed sto­lu. Posbírejte napří­klad kašta­ny, šíp­ky, šiš­ky, v lese tro­chu medu, vyu­žij­te hez­ky tva­ro­va­né kla­cí­ky a lis­ty. Z těch­to pří­rod­ních mate­ri­á­lů již urči­tě něco vytvo­ří­te.

Věnce nejsou ozdo­bou pou­ze na váno­ce či veli­ko­no­ce.Můžete si vytvo­řit pod­zim­ní věnec, na kte­rý pou­ži­je­te šiš­ky, nebo jej může­te celý vytvo­řit ze suše­ných kvě­tin. Lze také pou­žít suše­né spa­da­né lis­tí, zde ale nastá­vá pro­blém kvů­li tomu, že lis­tí brzy vybled­ne, tak­že ty typic­ké záři­vé bar­vy, pro kte­ré pod­zim tolik milu­je­me, budou cel­kem brzy pryč. Dalšími věc­mi, kte­ré jsou pro pod­zim typic­ké a může­te je vyu­žít pro výzdo­bu, je suše­né ovo­ce, tako­vé kří­ža­ly nebo suše­né švest­ky jsou napros­to ori­gi­nál­ní. A co tepr­ve suše­né hou­by. Ty doda­jí vaše­mu věn­ci tu správ­nou pod­zim­ní atmo­sfé­ru.
krásné kaštany
Proč vlast­ně něco deko­ro­vat a vyrá­bět? Proto, abys­te si zútul­ni­li byt, abys­te mu doda­li pří­jem­nou atmo­sfé­ru, abys­te zde pou­ži­li tep­lé tóny, kte­ré vás zahře­jí během chlad­ných pod­zim­ních dní. Jednak si u tako­vé­ho tvo­ře­ní odpo­či­ne­te, jed­nak se bude­te doma cítit dob­ře, a to je pře­ce to, co tvo­ří dům domo­vem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou27. března 2020 Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou Papírová alba se mohou již v dnešní technické době zdát jako přežitkem. Vždyť, co s takovým papírkem s fotografií, který časem zežloutne, když si můžeme prohlížet super barevné, digitální […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]