Kritiky.cz > Pro ženy > podzimní sluníčko

podzimní sluníčko

img a300923 w1731 t1510954049

Většina z nás pro­le­tí živo­tem jen tak bez zasta­ve­ní. Po namá­ha­vém pra­cov­ním dni při­jde­me večer domů vyždí­ma­ní, nezvlá­dá­me pro­fes­ní, ale ani osob­ní život. Ať se sna­ží­me sebe­víc, nemů­že­me stih­nout vše - pra­cov­ní povin­nos­ti, zájmy, vzta­hy, rodi­nu. Je to stej­né, jako kdy­bychom chtě­li nacpat do malé­ho bytu vel­ký náby­tek a spous­tu dal­ších věcí.
duchovno
Soustřeďte se na zvý­še­ní ener­gie, ne na orga­ni­za­ci času
Čas nám sám o sobě nepo­mů­že spl­nit naše povin­nos­ti a dosáh­nout našich cílů. K tomu potře­bu­je­me ener­gii. Bez ener­gie nejsme schop­ni podá­vat nej­lep­ší výko­ny, i kdy­bychom si na ně vyčle­ni­li sebe­ví­ce času. Proto neu­si­lu­j­me o opti­ma­li­za­ci své­ho časo­vé­ho plá­nu, ale o zvý­še­ní kva­li­ty a kvan­ti­ty ener­gie, kte­rou dis­po­nu­je­me.
zemědělství
Když už nepo­má­há káva, povzbu­zu­jí­cí léky ani slad­kos­ti
Pokud se zamě­ří­me jen na čas, bude­me pra­co­vat hodi­ny bez jedi­né pau­zy. Začne nám rych­le kle­sat ener­gie, naše pro­duk­ti­vi­ta a výkon­nost se sní­ží. Jistě máte zku­še­nost, jak se cítí­te po něko­li­ka­ho­di­no­vé a nepře­tr­ži­té prá­ci. Jste stá­le svě­ží a s chu­tí pokra­čo­vat? Asi ne. Spíše se cítí­te vyždí­ma­ní jako citrón. Nepomůže ani, když do sebe hodí­te něko­lik hrn­ků kávy, vez­me­te si povzbu­zu­jí­cí pří­pra­vek, nebo kon­zu­mu­je­te spous­tu slad­kos­tí. Energie vám mož­ná na chví­li stoup­ne, ale vzá­pě­tí prud­ce kles­ne a jste na tom hůř než před­tím. Povzbuzující pří­pra­vek pře­sta­ne brzy zabí­rat, navíc si může­te na něj vypěs­to­vat závis­lost. Konzumace slad­kos­tí nepro­spí­vá zdra­ví, navíc po nich při­bí­rá­te.      
podzimní sluníčko
                   Pracujte méně a dělej­te si víc pře­stá­vek
Pokud bude­te pra­co­vat méně a dělat si více pře­stá­vek, dobi­je­te rych­le bater­ky a zůsta­ne­te déle pro­duk­tiv­ní. Jestliže se zamě­ří­te na ovlá­dá­ní své ener­gie mís­to mar­né sna­hy vtěs­nat do jed­no­ho dne kvan­ta povin­nos­tí a akti­vit, bude­te nejen pro­fes­ně výkon­něj­ší, ale bude­te stí­hat žít i svůj osob­ní život.

  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […] Posted in Pro ženy
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […] Posted in Pro ženy
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […] Posted in Pro ženy
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […] Posted in Pro ženy
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […] Posted in Pro ženy
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […] Posted in Pro ženy
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […] Posted in Pro ženy
  • Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby2. prosince 2019 Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby Je nádherný večer, romantická večeře, v krbu praská dřevo a oheň vydává jas a teplo. Sklenička dobrého vína začne odlehčovat vaši mysl a začínají pracovat hormony. Citlivý partner ví, […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...