Kritiky.cz > Pro ženy > podzimní sluníčko

podzimní sluníčko

img a300923 w1731 t1510954049

Většina z nás pro­le­tí živo­tem jen tak bez zasta­ve­ní. Po namá­ha­vém pra­cov­ním dni při­jde­me večer domů vyždí­ma­ní, nezvlá­dá­me pro­fes­ní, ale ani osob­ní život. Ať se sna­ží­me sebe­víc, nemů­že­me stih­nout vše - pra­cov­ní povin­nos­ti, zájmy, vzta­hy, rodi­nu. Je to stej­né, jako kdy­bychom chtě­li nacpat do malé­ho bytu vel­ký náby­tek a spous­tu dal­ších věcí.
duchovno
Soustřeďte se na zvý­še­ní ener­gie, ne na orga­ni­za­ci času
Čas nám sám o sobě nepo­mů­že spl­nit naše povin­nos­ti a dosáh­nout našich cílů. K tomu potře­bu­je­me ener­gii. Bez ener­gie nejsme schop­ni podá­vat nej­lep­ší výko­ny, i kdy­bychom si na ně vyčle­ni­li sebe­ví­ce času. Proto neu­si­lu­j­me o opti­ma­li­za­ci své­ho časo­vé­ho plá­nu, ale o zvý­še­ní kva­li­ty a kvan­ti­ty ener­gie, kte­rou dis­po­nu­je­me.
zemědělství
Když už nepo­má­há káva, povzbu­zu­jí­cí léky ani slad­kos­ti
Pokud se zamě­ří­me jen na čas, bude­me pra­co­vat hodi­ny bez jedi­né pau­zy. Začne nám rych­le kle­sat ener­gie, naše pro­duk­ti­vi­ta a výkon­nost se sní­ží. Jistě máte zku­še­nost, jak se cítí­te po něko­li­ka­ho­di­no­vé a nepře­tr­ži­té prá­ci. Jste stá­le svě­ží a s chu­tí pokra­čo­vat? Asi ne. Spíše se cítí­te vyždí­ma­ní jako citrón. Nepomůže ani, když do sebe hodí­te něko­lik hrn­ků kávy, vez­me­te si povzbu­zu­jí­cí pří­pra­vek, nebo kon­zu­mu­je­te spous­tu slad­kos­tí. Energie vám mož­ná na chví­li stoup­ne, ale vzá­pě­tí prud­ce kles­ne a jste na tom hůř než před­tím. Povzbuzující pří­pra­vek pře­sta­ne brzy zabí­rat, navíc si může­te na něj vypěs­to­vat závis­lost. Konzumace slad­kos­tí nepro­spí­vá zdra­ví, navíc po nich při­bí­rá­te.      
podzimní sluníčko
                   Pracujte méně a dělej­te si víc pře­stá­vek
Pokud bude­te pra­co­vat méně a dělat si více pře­stá­vek, dobi­je­te rych­le bater­ky a zůsta­ne­te déle pro­duk­tiv­ní. Jestliže se zamě­ří­te na ovlá­dá­ní své ener­gie mís­to mar­né sna­hy vtěs­nat do jed­no­ho dne kvan­ta povin­nos­tí a akti­vit, bude­te nejen pro­fes­ně výkon­něj­ší, ale bude­te stí­hat žít i svůj osob­ní život.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […]
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […]
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […]
  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […]