Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Podzim 2020: Na které seriály se můžeme těšit

Podzim 2020: Na které seriály se můžeme těšit

Boys

Téměř na žád­né. Nejen kvů­li stá­le trva­jí­cí apo­ka­ly­p­se, ale hlav­ně skrz tra­gic­ky sestup­nou ten­den­ci vět­ši­ny titu­lů, toho dnes nemám pří­liš k dopo­ru­če­ní. Ale neboj­te, pár tipů se nako­nec najde. I tak nej­spíš uza­vřu své kaž­do­roč­ní poví­dá­ní o nových řadách sta­rých seri­á­lů a na něja­kou reka­pi­tu­la­ci se podí­vám až kon­cem roku.

Zajímavých titu­lů vyšla spous­ta, ať už nové či ne, ale kla­sic­ká pod­zim­ní sezó­na je tak nějak minu­los­tí. Dnes si kaž­dý vydá­vá nové řady, jak se zrov­na hodí. Ještě napo­sle­dy se vrá­tím k seri­á­lům, o kte­rých jsem psal i loni, ale jen v rych­los­ti. A mož­ná bude i něco nové­ho.

Odloženo

discovery-2.jpg

24. řada South Parku ješ­tě nemá ani kon­krét­ní datum, ale mně už je to tak nějak jed­no. Svět se v zad­ni­ci obra­cí, a namís­to pořád­ně vul­gár­ní sati­ry se tvůr­ci pod­ři­zu­jí aktu­ál­ním tren­dům. Přesný opak toho, co člo­věk od South Parku oče­ká­vá.

American Horror Story má letos pau­zu. Škoda. Některé řady byly sice slab­ší, ale i tak se rád podí­vám na kaž­dý byť nad­prů­měr­ný horo­ro­vý seri­ál. Nebo si najdu něco jiné­ho s Emmou Roberts.

Stranger Things by měly dále pokra­čo­vat příští rok. (Asi pro­to, že kočka teď toči­la Enolu Holmes). Ale otáz­ka zní... Chceme to?

Ani Času čaro­děj­nic se letos nej­spíš nedo­čká­me, i když loň­ská pauza říká, že už by to fakt moh­li dokon­čit. Jedna z mála věcí, na kte­rou jsem oprav­du zvě­da­vý.

Loni vynecháno

doctor-who.jpg

V loň­ském sou­hr­nu mi chy­běl můj kdy­si nej­ob­lí­be­něj­ší sci-fi seri­ál, kte­rým nic jiné­ho, než Doctor Who. Ale to bylo ješ­tě za dob Tennanta a Smithe... Poslední hlav­ní hrdin­ka svou nija­kos­tí bohu­žel nedo­ká­za­la vyvá­žit otřes­né scé­ná­ře, a tak teď nevím, jest­li chci Doktora ješ­tě dopo­ru­čit. Co ale vím, je, že jsem hod­ně zaspal, pro­to­že nová řada je ven­ku už od led­na.

Stejně tak jsem zaspal v pří­pa­dě Červeného Trpaslíka, kte­rý měl mít pre­mi­é­ru až teď­ka na pod­zim. Nové epi­zo­dy jsme ale dosta­li už v dub­nu. Resty jsem dohnal, a můžu říct, že nová řada je per­fekt­ní. I když IMDB uvá­dí jedi­ný díl, toho dílu je hodi­na a půl. A nudit se urči­tě nebu­de­te. (Kočičí pří­běh nikdy nezkla­me.)

Pokračuje

mando.jpg

U Walking Dead jsem zazna­me­nal něco o závě­reč­né sezó­ně. Že už bylo na čase. Ale pro­to­že jsem nedo­kou­kal ani tu posled­ní, nemám potře­bu zjiš­ťo­vat, jak bude pří­běh uza­vřen. Nedoporučuji ani vám.

Supernatural je stá­le aktu­ál­ní, tvůr­ci nám dáv­ku­jí závě­reč­nou řadu po tro­š­kách. Celé to začne zase v říj­nu.

I když osob­ně se asi nej­víc těším na dru­hou řadu MandalorianaWitchera, ovšem ten se nám do leto­š­ka asi neve­jde. Nicméně Mandalorian má na IMDB uve­den konec říj­na, tak snad to vyjde. A na co jsem zvě­da­vý ješ­tě víc, je dru­há řada The Haunting, kte­rá bude ven­ku kaž­dou chví­li.

A dál?

umbrella.jpg

The Boys! Konečně! Pokud jste nevi­dě­li, musí­te napra­vit. Týpci mi sice v loň­ském pře­hle­du chy­bě­li, ale už jsem se o nich sti­hl zmí­nit v jed­nom z minu­lých pře­hle­dů. Nicméně sou­hrn letoš­ních novi­nek mám při­pra­ve­ný v dal­ších člán­cích, a tak si závě­rem dáme už jen jed­nu malou ochut­náv­ku.

A tou je dru­há řada Umbrella Academy, i když to roz­hod­ně žád­ný pod­zim­ní seri­ál není. Netflix ji vypus­til začát­kem červ­na. Tady musím říct, že je napros­to úžas­ná; když v úvod­ním díle hlav­ní posta­vy pohléd­nou na oblo­hu, kte­rou brázdí ato­mov­ky, jen suše zahlá­sí: „Co jsme udě­la­li ten­to­krát?“

  • Come True – sním či bdím?31. března 2021 Come True – sním či bdím? Jsou filmy, které si vybíráte podle toho, jakou máte náladu. Ale jsou i filmy, které si vás svou atmosférou omotají kolem prstu a náladu určí sami. A to i přesto, že jsou poměrně […] Posted in Filmové recenze
  • Tenet – neurčitost času22. února 2021 Tenet – neurčitost času Režisér Christopher Nolan patří k mým největším oblíbencům. Už na přelomu tisíciletí mě zaujmul svým Mementem a od té doby jsem postupně nakoukal všechny jeho filmy. Jak tedy dopadl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […] Posted in Filmové recenze
  • Ad Astra - Recenze - 65%16. září 2019 Ad Astra - Recenze - 65% Ke hvězdám. Přesněji řečeno latinsky Ad Astra. To je název nového filmu režiséra Jamese Graye, který má na kontě filmy jako Noc patří nám nebo Ztracené město Z. Tentokrát se vydáme na […] Posted in Filmové recenze
  • Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%13. června 2019 Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55% "Emzáci" tu byli dávno před námi a budou dlouho po nás. Navíc jsme součástí něčeho mnohem většího než jsme my sami a planeta Země má pouze muže (a ženy) v černém a jejich nové […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze – 50%7. května 2019 Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze – 50% Pokémoni byli spolu se sběratelskými kartičkami, hrami na Nintendo konzole GameBoy, animovaným seriálem a řadou celovečerních animovaných filmů na svém vrcholu někdy před patnácti až […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame – Recenze – 90%24. dubna 2019 Avengers: Endgame – Recenze – 90% Film Avengers: Endgame přímo navazuje na události ze snímku Avengers: Infinity War a zároveň slouží jako završení velkolepé ságy tvořené dvaadvaceti filmy, které si studio Marvel vypiplalo […] Posted in Filmové recenze
  • Shazam! – Recenze – 60%3. dubna 2019 Shazam! – Recenze – 60% Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si prošel řadou pěstounských rodin, ale ze všech dříve nebo později utekl. Nyní žije v domě manželského páru, který se kromě něj […] Posted in Filmové recenze
  • High Life – Recenze – 20%15. března 2019 High Life – Recenze – 20% Sci-fi High Life je prvním anglicky mluveným filmem francouzské režisérky Claire Denis (Miluji tě k sežrání, Vnitřní slunce), u jehož popisu děje si výjimečně dovolím citovat synopsi […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52821 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54444 KB. | 23.04.2021 - 00:28:34
X