Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti

Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti

Smolikovi
Smolikovi

Maďarský ani­mo­va­ný seri­ál o kul­tov­ní rodin­ce Smolíkových měl pre­mi­é­ru v roce 1973.

Seriál má cel­kem 13 dílů.

Seriál vol­ně nava­zu­je na Odkaz budouc­nos­ti aneb Podivuhodná dob­ro­druž­ství rodi­ny Smolíkovy z roku 1970.

Na Podivuhodná dob­ro­druž­ství Vladimíra Smolíka vol­ně nava­zu­je dal­ší ani­mo­va­ný seri­ál Podivuhodné prázd­ni­ny rodi­ny Smolíkovy z roku 1980.

Smolíkovi jsou kul­tov­ní­mi hrdi­ny, kte­ří mají dodnes fanouš­ky nejen v Maďarsku, ale také v České repub­li­ce, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Itálii, Nizozemsku, Německu a dal­ších zemích.

Seriály s rodin­kou Smolíkových vzni­ka­ly podob­ně jako Simpsonovi nebo Griffinovi pri­már­ně pro dospě­lé divá­ky. Proto jsou sati­ric­ké a plné nará­žek na lid­ské a spo­le­čen­ské neřes­ti.

V roce 2005 se zača­lo pra­co­vat na novém seri­á­lu, ve kte­rém se rodi­na Smolíkových měla potý­kat s počí­ta­či a inter­ne­tem. Ale kvů­li nedo­sta­teč­né­mu finan­co­vá­ní nako­nec seri­ál nevzni­kl.


Photo © Pannónia Filmstúdió


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74835 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56466 KB. | 25.06.2022 - 21:32:08