Kritiky.cz > Zajímavosti > Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti

Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti

Smolikovi

Maďarský ani­mo­va­ný seri­ál o kul­tov­ní rodin­ce Smolíkových měl pre­mi­é­ru v roce 1973.

Seriál má cel­kem 13 dílů.

Seriál vol­ně nava­zu­je na Odkaz budouc­nos­ti aneb Podivuhodná dob­ro­druž­ství rodi­ny Smolíkovy z roku 1970.

Na Podivuhodná dob­ro­druž­ství Vladimíra Smolíka vol­ně nava­zu­je dal­ší ani­mo­va­ný seri­ál Podivuhodné prázd­ni­ny rodi­ny Smolíkovy z roku 1980.

Smolíkovi jsou kul­tov­ní­mi hrdi­ny, kte­ří mají dodnes fanouš­ky nejen v Maďarsku, ale také v České repub­li­ce, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Itálii, Nizozemsku, Německu a dal­ších zemích.

Seriály s rodin­kou Smolíkových vzni­ka­ly podob­ně jako Simpsonovi nebo Griffinovi pri­már­ně pro dospě­lé divá­ky. Proto jsou sati­ric­ké a plné nará­žek na lid­ské a spo­le­čen­ské neřes­ti.

V roce 2005 se zača­lo pra­co­vat na novém seri­á­lu, ve kte­rém se rodi­na Smolíkových měla potý­kat s počí­ta­či a inter­ne­tem. Ale kvů­li nedo­sta­teč­né­mu finan­co­vá­ní nako­nec seri­ál nevzni­kl.


Photo © Pannónia Filmstúdió

  • Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver12. listopadu 2018 Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver Ještě než se po hlavě vrhneme do první poloviny našeho třicetičlenného žebříčku, rád bych zmínil, že kdyby to šlo, všechny znělky z této pětice bych vtěsnal do TOP 10. Ale bohužel pro ně a […]
  • Květnové výročí povstání9. května 2020 Květnové výročí povstání Je docela zajímavé sledovat, jak i po 75 letech od konce druhé světové války v Evropě tento konfikt stále bublá. Má už jinou podobu, ale skvěle zapadá do kulturní války a je naplňován […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Historie Smolíkových3. dubna 2020 Historie Smolíkových Rodina Smolíkových předběhla dobu a stala se absolutním kultem. Její podivuhodná dobrodružství mají hodně společného nejen se Simpsonovými a baví dodnes. Dříve, než celý svět poznal […]
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka5. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka May popsal svoji henryovku v různých variantách, aniž znal originál. Později, když této znalosti nabyl, tvrdil, že jeho "Henry" nemá být zaměňován s puškou stejného jména. Podle nejranější […]
  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com