Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily postav > Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Postavy

Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Postavy

Smolikovi
Smolikovi

Vladimír Smolík
Malý kluk pře­zdí­va­ný Ládík je geni­ál­ním dítě­tem, kte­rý pře­kva­pu­je všech­ny svý­mi vyná­le­zy. Sestru moc nemu­sí a pořád se s ní haš­te­ří.

Zorro
Pes a Ládíkův nej­lep­ší pří­tel se díky němu nau­čil mlu­vit, tak­že je doko­na­lým spo­leč­ní­kem na podi­vu­hod­ných cestách.

Pepa Smolík
Ládíkův otec je hloupý, neschop­ný, oty­lý a nic se mu neda­ří. Je před­chůd­cem Homera Simpsona.

Gábi Smolíková
Ládíkova mat­ka je ve sku­teč­nos­ti hla­vou rodi­ny, i když není o mno­ho chytřej­ší než její man­žel. Bývá nešťast­ná z toho, za koho se to pro­vda­la.

Týna Smolíková
Ládíkova sest­ra je nác­ti­le­tá dív­ka s vlast­ní­mi, mno­hem důle­ži­těj­ší­mi sta­rost­mi. Bratra moc nemu­sí a pořád se s ním haš­te­ří.


Photo © Pannónia Filmstúdió


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83069 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56066 KB. | 26.05.2022 - 06:59:13