Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin

Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin

pod vejte se na video k poh dce ert brko jen 29 listopadu vstoup do kin hWRXz3u9SMw
pod vejte se na video k poh dce ert brko jen 29 listopadu vstoup do kin hWRXz3u9SMw

Pohádka reži­sé­ra Marka Najbrta  Čertí brko vstu­pu­je do kin 29. lis­to­pa­du. Pro reži­sé­ra to zna­me­na­lo prv­ní vstup do toho­to žán­ru po dra­ma­tic­kých sním­cích, kome­di­ích nebo seri­á­lech.

Do hlav­ních rolí obsa­dil Marek Najbrt her­ce, s nimiž v minu­los­ti pra­co­val jako je Jan Budař, Judit Bárdos, Marek Daniel, Jana Plodková, Michal Dalecký. S Ondřejem Vetchým to nao­pak bylo prv­ní setká­ní.

„V pohád­ce vytvá­ří­te ori­gi­nál­ní, fan­task­ní svět. Herci nemů­žou hrát civil­ně, musí­te zvo­lit urči­tou míru sty­li­za­ce a komi­ky, kte­rá nemá s rea­li­tou mno­ho spo­leč­né­ho. A to mě bavi­lo,“ říká reži­sér Marek Najbrt.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56762 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56606 KB. | 29.06.2022 - 05:13:25