Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět

Dokument Bohu žel, se promítá na festivalu Jeden Svět

placka bila

Dokument Bohu žel, jenž se zabý­vá lid­ský­mi prá­vy, bude uve­den na fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět, kte­rý bude pro­bí­hat od 5 - 14. 3 2018 v Praze a poté se pře­sou­vá do dal­ších 36 měst.

Režisér o fil­mu : „Dokument jsem zamýš­lel jako son­du do živo­ta cizin­ců v sou­čas­ném Česku. Ačkoliv
jsem se v něm sna­žil vyhnout všem aktu­ál­ně zná­mým poli­ti­kům para­zi­tu­jí­cím na lid­ském stra­chu, film přes­to zahr­nu­je i poli­tic­kou rovi­nu“ říká reži­sér a kame­ra­man Saša Dlouhý a dodá­vá: „Téma se mě dotý­ká i jako obča­na stá­tu, ze kte­ré­ho lidé v his­to­rii spí­še utí­ka­li a hle­da­li úto­čiš­tě jin­de ve svě­tě. Teď na to ale zapo­mí­ná­me.“

Ukázka a foto : FreeSam

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52741 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53222 KB. | 27.09.2021 - 21:17:54